Mẹ Xin Vâng Để Trở Nên Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc Loài Người

Kính chào các bạn rất mến thân trong Chúa Giêsu và Đức Mẹ Đồng Công !

Chúng ta biết Đức Mẹ đã bắt đầu chính thức thi hành Sứ Mạng Đồng Công mà Thiên Chúa Cha trao ban cho Mẹ ngay từ lúc Mẹ thưa Lời Xin Vâng trong ngày Đức Tổng Thần Gabriel Truyền Tin cho Ngài, và Lời Mẹ Xin Vâng đã thực trọn vẹn Mẹ hoàn toàn Đồng Công cộng tác với Thánh Ý Chúa Cha để đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể làm Người trong Cung Lòng Rất Thánh Mẹ.

Từ đó, từng giây phút Mẹ tiếp tục Đồng Công cưu mang Con Chúa, sinh Con nơi hang Belem. Ngày Mẹ Dâng Con trong Đền Thờ cũng chính là ngày Tiên tri Simêon nói tiên báo công khai về Vai Trò và Sứ Mạng của Mẹ Đồng Công với Chúa để mang ơn Cứu Chuộc cho loài người của Mẹ. Và suốt cuộc đời Mẹ là một Lời Xin Vâng Đồng Công với Thiên Chúa liên tục, đặc biệt khi đứng dưới chân Thập Giá với Lời Xin Vâng Đồng Công cao đỉnh nhất, hết lòng dạ hiến dâng Con Mình Chết Trên Thánh Giá để hoàn tất việc cứu chuộc nhân loại và đón nhận Bẩy Lời Trăn Trối của Chúa thay cho con cái loài người. Và sau khi Chúa chết, Mẹ vẫn tiếp tục thi hành Sứ Mạng Đồng Công, nên một với Chúa Thánh Thần và cùng với Chúa Thánh Thần áp dụng Công Ơn Giá Máu Cứu Chuộc của Chúa cho từng linh hồn trên thế giới cho đến ngày Tận thế. Đây vốn là niềm tin của con cái Giáo Hội suốt bao thế kỷ nay.

Dòng Đức Mẹ Đồng Công do Cha Trần Đình Thủ Sáng Lập và chính thức Khai Dòng vào Lễ Đức Mẹ Dâng Con trong Đền Thờ mồng 02 tháng 02 năm 1952, và cũng chính là ngày Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc của Giáo Hội hoàn vũ. Thế nhưng một biến cố động trời, vô cùng ngạc nhiên gây ngỡ ngàng cho các Thiên Thần và các Thánh, làm cho Tin Lành và Satan cùng Tam Điểm vui mừng chiến thắng, đó là sáng ngày thứ Sáu trước Tuần Thánh 2017, Cha Bề trên và một số Cha cùng nhà dòng đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn về tên mới do Tòa Thánh đã đặt lại cho nhà dòng.

Biến cố này, việc tạ ơn này đã làm dấy lên trong tầng lớp giáo dân, những người đã từng kêu cầu và nhận lãnh ơn Đức Mẹ Đồng Công, một sự bức xúc và phản ứng mạnh. Phải chăng đây là một cuộc phản bội ghê gớm ?

Nhiều người đã cảm thấy bị thử thách Đức Tin!

Nhiều người khác lại nhận ra thêm những ‘dấu hiệu của thời cuối ’là Sự Phản Bội, khởi đi từ cuộc phản bội của Giuđa một trong mười hai Tông đồ đầu tiên của Chúa; tiếp đến là các cuộc bội giáo của một số giám mục, linh mục phản bội Giáo Hội để đi lập ra các bè rối, bè đảng, các giáo phái, trong đó đặc biệt có cuộc phản bội của Anh Giáo và hơn nữa là Bè Tin Lành do Luther, một linh mục dòng Thánh Augustino phản bội lập ra bè phản bội quái đản tích cực chống lại Giáo Hội và các Bí Tích Chúa đã thiết lập, mà tới thứ Ba ngày 31 tháng 10 năm 2017 (31.10.1517 – 31.10.2017 ) là đúng 500 năm kỷ niệm phản bội của Tin Lành, mà vị giáo hoàng Phanxicô năm ngoái đã đi Thụy Điển để mừng trước biến cố Tin Lành phản bội Thiên Chúa , phản bội Giáo Hội Công Giáo, một việc làm như là hợp thức hóa cho cuộc phản bội Chúa và Giáo Hội !

Và ngày hôm nay, cụ thể là bắt đầu từ thứ Sáu ngày 07.04.2017, tức là sau Tin Lành phản bội đúng năm thứ 500 năm, thì Dòng Đồng Công lại là ‘nạn nhân hết sức đặc biệt’ của những cuộc phản bội, mà có khi nhiều Cha, nhiều Thầy không hề hay biết.!

Biến cố xem ra là cuộc ‘phản bội hợp pháp’ này nghiễm nhiên là một dấu hiệu báo trước một cuộc phản bội hợp pháp vĩ đại mang tính toàn thể, chưa từng có trong lịch sự thế giới và Giáo Hội Công Giáo, cuộc phản bội để loại bỏ chính Gốc Trụ Nền Tảng của mình là Thiên Chúa, để gạt bỏ phi đi chính Chúa Giêsu, Đấng cứu độ, Đấng là nguồn Ơn Cứu Rỗi và những gì liên quan tới Ngài…; để rồi thay thế vào đó là một ‘thiên chúa’ khác, thiên chúa của thần tăm tối và của các tôn giáo không phải là Đạo Công Giáo là Đạo thật duy nhất, Đạo thật từ trời xuống, Đạo từ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên tất cả trời đất, làm chủ tất cả và tất cả mọi thụ tạo có bổn phận phải qui hướng về Ngài.

Các bạn thân mến !

Chứng kiến cuộc phản bội do bị đánh lừa và do chủ động xếp đặt của vị đang điều khiển Vatican cũng như những tay chân thân tín của ông đối với Dòng Đồng Công đang là nạn nhân quá đau thương, mà tôi thấy thương hại cho các Cha các Thầy là những nạn nhân bị đánh lừa phản bội ghê gớm nhất mà không biết, để ngay tình đi  tổ chức lễ : “Tạ ơn vì mình công khai phản bội Đức Mẹ Đồng Công” , chính ra là phải dâng lễ cầu nguyện cho các cha các thầy được vâng theo Thánh Ý Chúa đã để  cho nhà dòng phải vác Cây Thập giá này. Chính ngày hôm đó nhà dòng cũng đã công báo cho khắp thế giới biết về việc từ bỏ Danh Mẹ Đồng Công hết sức kính trọng, lạ lùng, là Thánh Danh – Mẹ Đồng Công – đã đem đến cho cả nhân loại Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, mà nếu không có Danh Thánh Maria Mẹ Đồng Công thì cũng chẳng có Mẹ Thiên Chúa, chẳng có Đấng Cứu Chuộc…

Chúng ta vẫn nghĩ ngay lành rằng, chắc chắn là trong số các Cha, các Thầy dòng Đồng Công, có thể một số rất ít đã bị mua chuộc, bị nhiễm tinh thần của Tam Điểm, của Satan, nhiễm tinh thần phản bội của giáo hoàng giả đểdâng lễ tạ ơn thực lòng về việc Bỏ Mẹ Đồng Công mà tôi đang nói với ý nghĩa : tên là chính người đó, “ Tên Mẹ Đồng Công là chính Mẹ, là chính Mẹ Đồng Công với Chúa ” để cứu chuộc cả nhân loại.

Nhưng chắc chắn có những vị là ngay tình, cứ Bề trên bảo sao là vâng nghe vậy, nên cũng hợp với Bề trên để tạ ơn Chúa thôi, bị người ta giật giây đánh lừa phản bội mà không biết là mình đang phản bội, lại cứ vui vẻ ăn mừng tạ ơn…Thật khó hiểu !

Có thể có những vị biết rõ đây là một cuộc phản bội Hội Dòng Đồng Công, phản bội Cha Sáng Lập Trần Đình Thủ, phản bội các bậc tiền bối và biết bao anh em đi trước đã bao công sức để gầy dựng và phát triển Hội dòng cho tới ngày hôm nay, nên đang hết sức đau khổ cúi đầu cố gắng giơ đôi tay run rẩy hồi hộp thưa lên với Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu trong vườn Giệtsimani :

“ Lạy Cha, xin cất chén này khỏi chúng con, nhưng đừng theo ý chúng con, một xin vâng Ý Cha ”.

Xin vâng ý Cha đã cho xảy ra để Ngày Chúa Quang Lâm mau đến, vãn hồi lại tất cả trật tự đã từng bị đảo lộn làm cho con cái Chúa bất an và quả thật đã có nhiều người mất Hạnh Phúc !

Các bạn rất mến !

Không biết theo một nghĩa giới hạn nào đó, việc Toà Thánh chính thức ký loại bỏ Thánh Danh Mẹ Đồng Công ngày 17.03.2017 và ngày thứ Sáu, 07.04.2017 Dòng Đồng Công, cụ thể là Cha Bề trên hiện giờ tức là Bề trên Tổng quyền thứ hai – Bề trên Tổng quyền thứ nhất là Cha Xuân – đã chấp thuận theo ý Tòa Thánh để cũng bỏ Danh Mẹ Đồng Công, thay thế vào đó không còn là Mẹ Đồng Công nữa, mà là Mẹ Chúa Cứu Chuộc…, có phải cũng bị đánh lừa cùng một lối ngụy biện của Luxipher, Con Rắn xưa, với cùng một điệp ngữ gây chết không phải là một người, một gia đình mà là cả một loài người là : Không sao đâu, không chết chóc gì đâu !

Hôm nay cũng thế, Tòa Thánh bảo Cha Bề trên Dòng Đồng Công rằng: không sao đâu, đó chỉ là đổi ‘tên’ ý mà, người ta đổi tên đầy, không thay đổi gì đâu, nên cứ yên tâm, và Bề trên Dòng Đồng Công hiện giờ cũng nói với anh em dòng rằng : Không sao đâu, chỉ đổi tên thôi, còn mọi sự vẫn y nguyên cho tới khi thủ tục hoàn tất, để thay đổi rất nhiều từ Mẹ Đồng Công trong các kinh nguyện do Cha Sáng Lập Trần Đình Thủ được ơn Soi Sáng đặc biệt của Chúa Thánh Thần viết nên, để anh em toàn dòng qua các thời đại đọc cho đến ngày tận thế, để thay thế vào đó là Mẹ Chúa Cứu Chuộc mà nhiều người thấy có vẻ quá xa lạ không gần gũi thân thương ruột thịt và chất lượng tuyệt cao như Thánh Danh Mẹ Đồng Công !

Như tôi được biết, có nhiều người giáo dân trong đó có một ít linh mục cũng đã phản ảnh là tại sao thế ? Tại sao đang bình thường mà làm cho trở nên bất bình thường và mất quân bình như thế ?

Và nhiều giáo dân thiện chí lòng thành họ đã nói, đã thư phản hồi với Cha Bề trên và nhà dòng là chúng con vẫn cứ vẫn gọi Đức Mẹ là Mẹ Đồng Công, chúng con không muốn bỏ gọi Đức Mẹ là Mẹ Đồng Công, vì có ảnh hưởng tới phần linh hồn của chúng con. Điều này nghe thấy mấy cha Đồng Công kể mà tôi vui mừng.

Ước gì đây cũng là lời thầm trong lòng ( vì có nhiều tế nhị trong lúc này ) của Cha Bề trên và của hết các Cha các Thầy thuộc Dòng Đức Mẹ Đồng Công !

Chúng ta đã biết được lời dụ dỗ ngọt ngào tinh vi của Satan đã làm cho Ông Bà nguyên tổ phải OK chấp nhận hái trái cấm, trái lệnh Chúa mà ăn với yên trí là không sao đâu, không chết chóc gì đâu, như quỷ cám dỗ, và hậu quả khôn lường ra sao mọi người đã quá rõ…; để rồi ngày hôm nay căn cứ vào việc hủy bỏ Đặc Ân Chúa ban cho Đức Mẹ là Đồng Công với Chúa Con để cứu chuộc loài người, cũng với luận điệu quỷ ma ‘không sao đâu, không chết chóc, không ảnh hưởng tới Linh Đạo và các tinh Thần của mà Chúa soi cho Cha Sáng Lập đâu’, không tách rời Chúa Giêsu và Mẹ Maria đâu…, chúng ta có thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra sắp tới khi Hiến pháp và những Kinh Nguyện tuyền thống của Dòng bị thay đổi, không những trong văn bản mà nhất là thay đổi ngay trong đời sống tinh thần, đời sống hoạt động của nhà dòng nói chung và nhiều tu sĩ linh mục Đồng Công nói riêng. Chúng ta cứ đợi xem có đúng không ?

Việc mới loại bỏ Thánh Danh và Sứ Mạng cùng Vai Trò của Đức Mẹ Đồng Công trong Giáo Hội và thế giới có liên quan tới phần rỗi của mọi người này sốt sột, chưa gì mà vào đúng sáng thứ Sáu giờ Việt Nam, ở Dòng Đồng Công Thủ Đức, VN cử hành Thánh lễ Tạ ơn vì tên mới Giáo Hội ban cho Dòng, thì cũng buổi sáng hôm đó, Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào nước Syria làm dấy lên mối lo ngại nguy cơ chiến tranh lớn có thể xảy ra đến nơi…Phải chăng là một điềm rất xấu báo những điều không tưởng nay mai xảy đến cho thế giới và Giáo Hội ?

Chúng ta biết, lý do mà Sách Sự Thật đã và đang bị đả phá dữ dội là vì, Chúa và Đức Mẹ buộc phải nói Sự Thật về vị giáo hoàng không đến từ Thiên Chúa, là vị giáo hoàng  chuyên thọc gậy bánh xe và ném đá giấu tay, chuyên đi gieo rắc hận thù này. Chứ nếu nói thật mà đụng chạm hàng giáo phẩm, hàng linh mục chung chung thì như ở La Salette, Đức Mẹ nói về hồng y, giám mục, linh mục còn kinh hoàng hơn như : các ngài ( dĩ nhiên là không phải mọi vị ) như những nấm mồ người chết để mở…, và còn tiết lộ thật về nhiều điều còn mạnh mẽ hơn nữa, nhưng chỉ chung chung chứ không nhắm vào ai, nên không có sự phản ứng mạnh về các đấng mấy.

Còn Sách Sự Thật thì đã tới lúc nước rút, tới thời điểm cấp bách và nguy hiểm cho hết mọi con cái Thiên Chúa, nên Chúa đã nói thẳng ngay vào lúc có vị giáo hoàng giả chính thức.

Chính sự xuất hiện của vị giáo hoàng không giống ai này, đã là một ‘lời tiên báo’ rất chắc chắn rằng:  Thời Cuối đang là đây!

Vì thế, Sách Sự Thật bị người ta lên án, xuyên tạc đủ mọi kiểu cách này đã là một minh chứng hùng hồn cho mọi người mở mắt ra nhìn thấy giáo hoàng này là ‘giả hiệu’ chính cống. Vì Sách đã nói lên Sự Thật là ma quỷ và tay sai đang tìm cách giấu tay để đánh lừa được mẻ cá đầy thuyền hơn, nay Chúa bật mí một cách rõ ràng là chính ông ta được huấn luyện trong trường Hỏa ngục, để rồi làm mọi cách cho người ta vào Hỏa Ngục càng đông càng tốt…, nên ma quỷ và thuộc hạ phải tìm cách lên án, ngụy biện, bóp méo Sự Thật của Sách Sự Thật để bảo vệ uy tín cho vị giáo hoàng của Satan mà đánh lừa thế giới cho bội thu hơn.

Cũng chính vì nhiều Cha, Thầy dòng Đồng Công chưa nhận ra vị giáo hoàng Phanxicô này là giáo hoàng giả đến từ thần tăm tối, đến từ Con Rắn già mà Đức Mẹ Đồng Công đã đạp nát đầu nó, nên vẫn chưa hiểu được lý do tại sao Tòa Thánh chính ra như từ trước luôn bảo đảm và bảo vệ Dòng Đức Mẹ Đồng Công, nay vào thời giáo hoàng này lại bắt Dòng Đồng Công phải bỏ Đức Mẹ Đồng Công ?

Nếu các Cha các Thầy nhận ra vị giáo hoàng này là ai, thì các ngài sẽ nhận thấy lời sách Kinh Thánh Sáng Thế Ký 3,15 là đang ứng nghiệm về việc Con Rắn rình cắn gót chân Đức Mẹ là những linh hồn tận hiến cho Chúa qua và nhờ việc Tận hiến cho Đức Mẹ, Đấng là Người Nữ đạp nát đầu Con Rắn.

Và có lẽ từ đây, Đức Mẹ sẽ ít được nhắc đến, và nhiều người sẽ xa rời Mẹ, ít cầu xin Mẹ, ít tôn sùng Mẹ, ít đọc Kinh Mân Côi, và càng ít người sẽ tận hiến cho Mẹ theo gương tiên khởi của Chúa Giêsu đã tận hiến làm Con nhỏ bé lệ thuộc vào Mẹ…Điều này Chúa cũng dã tiên báo trong Sách Sự Thật.

Vì Giáo hội – do đức Phanxicô đang điểu khiển đã bỏ Đức Mẹ Đồng Công để trả thù lại Đức Mẹ đã đạp nát đầu Satan…Nhưng không sao, chúng ta tin tưởng, Thiên Chúa có cách để tôn vinh và bảo vệ Mẹ Rất Thánh Đồng Công của Ngài…

Và chúng ta thấy, trên hết mọi sự, những người được tiền định để sống trong Thành Thánh Giêrusalem từ trời xuống ( Trời Mới Đất Mới ), họ sẽ càng biết ơn yêu mến Mẹ hơn, sẽ càng say sưa vần Kinh Mân Côi nhiều hơn, sẽ càng không phải chỉ là chạy đến với Mẹ nữa mà là nên một với Mẹ hơn, cuộc sống họ không gì là không có Mẹ, không gì là không nhờ Mẹ hơn, sẽ càng là của Mẹ hơn theo gương sống động vô cùng chói sáng Anh Giêsu của mình. Vì chính họ là những người được tiền định để trở thành ‘nơi’ trong rừng vắng mà Thiên Chúa đã quan phòng chuẩn bị từ đời đời, để họ đón tiếp và nuôi dưỡng Người Nữ phải chạy trốn vì Giáo hội đã chính thức loại trừ Đức Mẹ là Mẹ Đồng Công, ra như là Mẹ không còn đất để dụng võ để giúp cho Giáo Hội Chúa cách công khai theo đường đường chính chính, nên Mẹ phải vào nơi rừng vắng, nơi Thiên Chúa đã dọn và chuẩn bị sẵn cho Mẹ, để từ đó nơi Giáo Hội Còn Sót Lại, Mẹ vẫn là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại, vẫn là Mẹ Đồng Công với tất cả trọn vẹn ý nghĩa và Sự Thật Chúa đã làm, đã ban cho Mẹ như thế, để chuẩn bị cho Ngày Đại Toàn Thắng Của Trái Tim Mẹ, vì chính khi Mẹ Toàn Thắng là khi Thiên Chúa Được Vinh Quang hơn hết, vì Thánh Ý Yêu Thương ngàn đời của Thiên Chúa đã được thực hiện trọn vẹn và hoàn hảo nhất !

Chúng ta biết, Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng khi Ngài chỉ muốn những người thuộc giới nam – chứ không phải nữ giới, để được làm Linh Mục khi có đủ điều kiện, và dĩ nhiên truyền thống các linh mục Công Giáo từ xưa đến giờ là phải độc thân. Khi các thầy được tuyển chọn lên chức Phó tế, được gia nhập hàng giáo sĩ thì một trong những điều kiện phải có là chấp nhậnbuộc độc thân.

Và mặc dù Thiên Chúa yêu thương Đức Mẹ vô cùng, nhưng Thiên Chúa cũng không thể để cho Mẹ Ngài chịu chức Linh Mục, phải chăng Thiên Chúa muốn thế là để làm nổi bật Vai trò Mẹ là Mẹ Đồng Công với Chúa là Con của Mẹ để cứu độ chúng ta khỏi hư mất đời đời, nếu mọi người Tin và đón nhận Ơn Cứu Rỗi của Chúa. Hai Mẹ Con, Mẹ cộng tác chặt chẽ khắn khít nên một hoàn toàn với Con để cứu nhân loại khỏi hư đi mất.

Nếu Mẹ cũng là Linh Mục thì thật khó mà có thể hiểu nổi Vai trò Đồng Công của Mẹ.

Thiên Chúa muốn Đức Mẹ là Mẹ của toàn thể các Linh mục, chứ không muốn Đức Mẹ là Linh mục, Thiên Chúa muốn Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu KitôLinh Mục Thượng Phẩm, chứ không muốn Mẹ cũng phải có chức Linh mục như Chúa.

Theo nghĩa thiêng liêng, Mẹ cũng cũng được tham dự và thông phần vào chức Tư Tế, Linh mục phổ quát một cách tràn đầy hơn hết, vì Mẹ đã hoàn toàn Đồng Công với Chúa Giêsu trong Công trình Cứu Chuộc, nhưng không phải là Linh mục Thừa tác.

Chúng ta thấy trên trang mạng tinmung.net của Dòng Đồng Công ( Coredemptrix ) ngày 7 tháng 4 năm 2017 đã đăng về việc Tòa Thánh khuyến nghị đổi tên Dòng Mẹ Đồng Công thành Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, với lý do là, từ Đồng Công theo thần học không rõ nghĩa ( theologically ambiguous ),và như thế là yêu cầu phải đổi ngay, thực tế là đã đổi rồi, thế là xong !!!

Chúng ta thấy thật là lạ, một đống nhà thần học trong Giáo hội đâu, có chuyện nhỏ như vậy mà không làm rõ nghĩa thần học hơn được sao, để mà ngồi đó vui vẻ chấp nhận cho người ta quyết định ‘bỏ Mẹ Đồng Công’ cách dễ dàng quá như vậy ? Việc này có khó gì đâu, vì nếu nói khó thì việc thần học chứng minh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa còn khó hơn rất nhiều, vì Đức Mẹ là Mẹ Đồng Công chỉ là hậu quả tất nhiên của Thiên Chức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ! Tại sao nếu chỉ không rõ nghĩa, chứ không phải là sai, sao không khuyến khích các nhà thần học làm cho rõ nghĩa hơn lên, đơn giản chỉ có thế, sao không làm mà rụp một cái lại vội vàng quá nhanh chóng đổi luôn, thì mai mốt về Thiên Chúa, về Thiên tính của Chúa Giêsu, các nhà thần học cũng bảo chúng ta là hàm hồ không rõ nghĩa rồi cũng đổi luôn, không còn nhận Ngài là Thiên Chúa thật nữa, quyết định luôn Ngài chỉ là một con người thuần túy, thì cũng phi đi luôn Ơn Cứu Độ của Chúa ?

Rồi sau đó lại nói, Thiên Chúa Ba Ngôi theo các nhà thần học, từ Chúa Ba Ngôi cũng hàm hồ, cuối cùng cũng đổi luôn và lúc đó chẳng còn có Chúa nào trên thế giới, chỉ còn có ‘cái tôi : thần tôi’ của mỗi người ngự trị và được Thần Tôi Luxipher quỷ dữ chi phối điều khiển hướng dẫn…?

Rồi sau đó nữa lại nói, theo các nhà thần học, việc đoàn kết hợp nhất tất cả các tôn giáo thật giả lại với nhau là khôn ngoan, là bác ái bao dung ,là huynh đệ chi binh, là điều Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện, thế là cứ nhắm mắt tín thác, Giáo hội bảo sao mình làm vậy, giáo hoàng bảo là đúng, mình đâu có khôn ngoan và giỏi như các vị đó đâu, để rồi bỏ Chúa Hằng Sống Chân Thật Duy Nhất lúc nào không biết ?

Rồi nay mai, họ lại bảo theo các nhà thần học Thánh Lễ chỉ là tưởng niệm chứ không phải là ‘ Hiện Tại Hóa Cuộc Tử Nạn của Chúa’, và vì thế, cử hành bẻ bánh cũng chỉ là tưởng niệm thôi chứ không thực hữu, chứ không phải là biến đổi bản thể bánh rượu trở nên Mình và Máu Rất Thánh Chúa Giêsu Kitô…, rồi cứ nhắm mắt tin lời giáo hoàng nói, các nhà thần học tuyên bố, để rồi tự biến mình trở nên vô thần lúc nào không biết, làm cho mình trở nên tín đồ Tin Lành lúc nào không hay ?

Rồi một ngày gầnđây nữa người ta cũng nại vào các nhà thần học cho là Thánh Kinh trước đây có nhiều chỗ, câu, đoạn sai…, Thánh Kinh sách này sách kia mới là đúng và họ bảo phải dùng sách thánh kinh mới của họ, rồi cũng cứ theo, thế là họ đã biến nhiều người Cong Giáo trở thành Tin Lành chính hiệu mà nhiều người không biết, lại cho là hợp thời, hợp với lòng khoan dung của Chúa ?

Vị giáo hoàng giả cùng với tên phản Kitô là tên không có linh hồn ( còn ẩn danh chưa xuất đầu lộ diện công khai ) đang hướng dẫn và lèo lái Giáo hội và thế giới đến cao đỉnh của ‘thời hoàng kim của Satan’ đó !

Rất nhiều nhà thần học cũng chủ trương đầy dẫy những điều sai lạc mà sao cứ lấy các nhà thần học làm tiêu chuẩn để tuyên bố đúng sai, được hay không được ? Tại sao không căn cứ, không dựa vào tiêu chuẩn bất di dịch, bất biến, bất sai lầm là Đức Tin và Lời Thiên Chúa trong Thánh Kinh Nguyên Thủy để mà xét, để mà tuyên bố như trước đây ? Có điều lạ là vị giáo hoàng này hay sử dụng những nhà thần học sai lầm, chủ trương chống phá Giáo Hội của Chúa làm hậu thuẫn cho những cải cách (phá đạo) Công Giáo của mình.

Các nhà thần học từ xưa đến nay, muốn cho cực chuẩn, chính xác và để tuyên bố của mình khỏi sai lầm, thì các ngài luôn phải dựa trên nền tảng Đức Tin và Lời Chúa. Còn rất đông các nhà thần học ngày nay nếu không nói là đa số, nhất là những vị đang được giáo hoàng giả chi phối, thì cứ cho cái đầu của mình làm tiêu chuẩn để xét, nên toàn là xét theo kiểu lý trí tự nhiên, mà lý trí tự nhiên thì làm sao hiểu được những mầu nhiệm về Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Chúa Ngôi Hai Xuống Thế làm Người cứu chuộc nhân loại, mầu nhiệm Mẹ Đồng Công…- Chả lẽ cứ không hiểu điều gì là tuyên bố bỏ điều đó, cho là điều đó sai à ?  – Chả lẽ cứ không thích điều gì là tuyên bố phi đi à ?Con ếch nằm dưới giếng sâu có biết sự hiện hữu của thế giới trên mặt đất không, có biết con người đã và đang tiếp tục chế ra những vũ khí nguyên tử có thể hủy diệt thế giới và cả loài ếch chỉ trong một tích tắc không ? Dù ếch chẳng biết gì, nhưng thế giới này vẫn có và đang hiện hữu đấy, thì các nhà thần học, nhất là vị giáo hoàng này đang tôn đưa lên nhiều nhà thần học học nữ, những nhà thần học giải phóng, những nhà thần học Tin Lành, Tam Điểm, cả những nhà thần học của Hỏa Ngục nữa, là những nhà thần học Giáo Hội truyền thống vốn cấm và lên án từ rất lâu…, để làm tiêu chuẩn cho những tuyên bố về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu, về Đức Mẹ, về Giáo Hội, về Đức tin, về Kinh Thánh, về sự hiện hữu của Thiên Đàng và Hỏa Ngục… Các nhà thần học phải biết rằng mình chỉ là thụ tạo bất tất nay còn mai mất, nay xuất hiện, chưa gì lại biến vào lòng đất, thì làm sao mà tự cho mình là khám phá, những đánh giá này đánh giá kia, những đánh giá những thực tại siêu hình,những mầu nhiệm có từ đời đời, có trước cả khi mình xuất hiện, cho đúng được ?

Chúng ta có tin được không, những nhà thần học tự mãn không có hoàn toàn đặt trí khôn, trí phán đoán, trí hiểu của mình dưới ánh sáng Đức Tin Chúa chiếu soi và dưới ánh sáng của Lời Chúa dẫn dắt ?

Chả lẽ cứ hơi tí là dựa vào nhà thần học này bảo này bảo kia, rồi bảo nhau cũng cứ nhắm mắt tin như tin Kinh Tin Kính, vậy sao ?

Nhỡ mai mốt lại bảo là theo thần học, con người cứ sống thiên nhiên, không phải mặc quần áo, ai mặc quần áo là cổ hủ, là ngu, không phải là con người đúng theo Chúa tạo dựng ban đầu, thì cũng tin và cứ vui vẻ bảo nhau bỏ hết quần áo sống trần trùng trục như những con nhộng hay sao ?

Chúng ta đừng quên Lời Chúa nói : Mầu Nhiệm Nước Trời cất giấu khỏi những người tự cho mình là khôn ngoan thông thái, tự cho mình là tiêu chuẩn, là mực thước, là mốc chuẩn xác, nghĩa là những thần học rởm, chỉ tin vào trí khôn, trí phán đoán của mình mà gạt bỏ Đức Tin và Lời Chúa ra…; và chỉ mặc khải cho những kẻ tự nhận biết mình bé mọn để trông chờ vào sự mặc khải cho con cái Thiên Chúa.

Các nhà khoa học căn cứ trên ý lẽ tự nhiên để phán đoán những điều trông thấy tận mắt, sờ tận tay mà còn sai lầm đầy dẫy, cả những điều sai lầm khủng khiếp nhất, thì nhà thần học căn cứ chỉ nguyên trí khôn mình để hiểu, để phán đoán những điều chẳng trông thấy, những điều siêu nhiên chỉ thấy bằng cặp mắt Đức Tin và sự mặc khải của Thiên Chúa thì làm sao không sai lầm nghiệm trọng, nếu không nói là sai lầm từ nền tảng được ?

Chúng ta còn phải chứng kiến những nhà khoa học vẫn cứ tin vào khám phá khoa học của mình để coi trời bằng vung ! Nhất là, chúng ta vẫn còn chứng kiến nhiều nhà thần học chủ trương thần học của Tin Lành, của Tam Điểm, của Hỏa Ngục, họ vẫn mượn thế giá của Lời Chúa để làm thế giá bao che, bảo đảm cho những sai lầm, những chủ trương chỉ có ăn chơi hưởng thụ của mình để dễ đánh lừa người khác, để dễ đánh lừa dẫn đưa người ta vào Hỏa Ngục…

Trong thời mà tất cả đều là những tín hiệu đèn đỏ nhắc cho chúng ta về Thời Cuối, chúng ta không bao giờ được phép quên Lời Chúa đã bảo chúng ta khi các Tông đồ hỏi Chúa, dấu nào để biết ngày tận thế, thì đã đựợc Chúa trả lời ngay rằng : Các con hãy cẫn thận đừng để bị đánh lừa, vì có nhiều ngôn sứ tiên tri giả đến để đánh lừa các con ( mất Đức Tin ).

Nếu Đức Mẹ không Đồng Công với Chúa để cứu vớt nhân loại thì chắn chắn là chúng ta không có Đấng Cứu Chuộc và như thế chúng ta sẽ không có ai được cứu rỗi.

Nếu Đức Mẹ không Đồng Công thì Bẩy Niềm Đau mà đã có hẳn một lễ là ngày 15 tháng 09 hằng năm kính nhớ Lễ Đức Mẹ Bẩy Sự, Lễ Đức Mẹ Bẩy Niềm Đau, hay Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Đức Mẹ Đau Thương, còn gọi là Lễ Đức Mẹ Đồng Công…, có còn ý nghĩa và có còn lý do tồn tại hay không, nếu phủ nhận Đức Mẹ là Mẹ Đồng Công ?

Vậy thì Niềm Đau thứ nhất : Ông Simêon nói tiên tri về Mẹ Đồng Công cách công khai : Một Lưỡi Gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ, có còn đúng nữa không ? Nếu không đúng thì chả lẽ Thánh Kinh sai ? Niềm Đau thứ hai của Mẹ là Mẹ đem Con chạy trốn sang Ai Cập. Vậy nếu Mẹ không Đồng Công thì Mẹ chỉ như một người mẹ tâm thần, ẵm con chạy trốn đấy mà lòng chẳng đau khi thấy con khóc vì quá nhiều đau khổ khi phải chạy trốn với biết bao nguy hiểm đe dọa !

Niềm Đau thứ Ba : Mẹ bị lạc mất Chúa ba ngày. Nếu Mẹ không Đồng Công thì Chúa lạc kệ Chúa có can chi tới Mẹ đâu. Và nếu Mẹ không Đồng Công thì lời Mẹ trách yêu Chúa : Con ơi, sao con lại để cha mẹ con lo lắng đau khổ đi tìm Con như thế…, chỉ là lời đãi môi, không có thực lòng, vì Mẹ có Đồng Công đâu. Một người mẹ bình thường khi đứa con duy nhất của mình bị lạc mất thì sẵn sàng liều chết, dù có phải mạng thay mạng cũng sẵn sàng chịu chết để cho con mình được sống, thì tại sao không phải là trường hợp của Mẹ, một người mẹ hoàn hảo hơn tất cả các người mẹ trên thế giới này hợp lại, lại không sẵn sàng liều chết để tìm được con, để cho con mình được sống, hơn ngàn vạn ức triệu lần các bà mẹ trần gian khác sao ? Niềm Đau thứ bốn của Mẹ : Theo Con Mẹ vác Thánh Giá trên đường lên đồi Golgotha. Nếu cho Mẹ không Đồng Công, thì việc Mẹ theo Con trên đường khổ nạn chịu chết chỉ là đóng kịch giả tạo chứ không có thực lòng đau khổ với Con ?

Niềm Đau thứ Năm của Mẹ : Mẹ đứng dưới chân Cây Thánh Giá Chúa. Nếu Mẹ không Đồng Công thì Mẹ đứng đấy làm gì giữa bao khổ nhục và đau thương bị ghét bỏ khinh chê. Nếu Mẹ không Đồng Công thì Mẹ ở nhà còn hơn chứ sao lại đứng âu sầu tan nát giữa cơn hấp hối và phó linh hồn trong tay Cha của Con Yêu Dấu của Mẹ . Có đến cả một bài vịnh bất hủ của Giáo Hội từ bao đời mà Giáo Hội đã đặt làm ca tiếp liên trong ngày Lễ Mẹ Sầu Bi vào 15 tháng 9 mỗi năm là Bài Stabat Mater. Vậy từ trước đến giờ chả lẽ Giáo Hội là sai khi vốn hát Bài Vịnh  Stabat Mater đó!

Niềm Đau thứ sáu : Tháo đanh Chúa xuống và phó trong tay Mẹ. Mẹ đau thương tột độ khi Con Mẹ nằm bất động trong tay Mẹ, lúc đó chỉ còn là Mẹ đau khổ Đồng Công mà thôi, nếu cho Mẹ không phải là Đồng Công thì chẳng khác cho Mẹ là giả dối mà không thực lòng ?

Cuối cùng Niềm Đau thứ bẩy của Mẹ : Táng xác Chúa . Một người Mẹ được chính Chúa tạo dựng cách đặc biệt hoàn hảo hơn hết cho Mình, tới nỗi gom tất cả mọi tấm lòng mẫu tử của hết các bà mẹ trên dương thế này làm một, thì cũng chẳng là gì so với Tình Mẫu Tử mà Chúa đã yêu thương tác tạo mặc vào cho Mẹ, là Đấng được Chúa tuyển chọn vô cùng đặc biệt để diễn tả được thật rõ nét Tình Hiền Mẫu của Thiên Chúa là Cha rất Cha, và cũng là Mẹ rất Mẹ…, thì chẳng lẽ Mẹ lại vô cảm, không đau vô cùng trước nỗi thống khổ và cái chết tất tưởi khổ nhục và vô cùng bất công mà con người đã đối xử với Chúa là Con của Mẹ ?

Nếu nói Mẹ Đồng Công không rõ nghĩa thần học như Tòa Thánh đưa ra để yêu cầu Dòng Đồng Công đổi tên, thì phải hỏi ngược lại là, Nếu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Chúa Cứu Chuộc mà Mẹ không phải là Mẹ Đồng Công, theo thần học thì còn không rõ nghĩa và mâu thuẫn hơn nhiều vô cùng ? Còn Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Chuộc đồng thời cũng là Mẹ Đồng Công thì đó là chuyện dĩ nhiên phải có thì mới đúng là Mẹ Thiên Chúa với tất cả quyền một người Mẹ Chúa ban cho. Vậy chúng ta mới thấy Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành, quảng đại vô cùng và giầu lòng xót thương khi ban Mẹ Thiên Chúa với tất cả quyền người Mẹ, khi ban cho Đức Mẹ Đồng Công nên một trong đau thương với Con Mẹ là Chúa Cứu Chuộc.

Tới đây chúng ta tự hỏi tại sao người ta không hạch và không cho là theo thần học không rõ nghĩa về Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ? Phải chăng vì người ta khi đạt được việc gạt bỏ Đức Mẹ Đồng Công ra khỏi Giáo Hội thì đồng thời cũng phủ nhận luôn cả Mẹ Thiên Chúa một cách dễ dàng không cần phải minh chứng, vì Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Công chỉ là cách gọi khác của cùng ‘một đồng tiền có hai mặt’.

Tại sao nhiều người Công Giáo Việt Nam, khi nghe bỏ Mẹ Đồng Công, họ cảm thấy như đã mất mát một kho tàng quí báu rất lớn, là nơi cậy dựa trông nhờ để được Thiên Chúa đoái thương, nên mấy tháng nay, một số người đã liên lạc điện thoại hoặc gởi thơ cho nhà dòng, cho Cha Bề trên xin quí Cha đứng đổi tên Mẹ Đồng Công và khi họ biết là Tòa Thánh đã quyết định rồi thì họ còn mạnh dạn lên tiếng: chúng con nhất định không bỏ gọi Đức Mẹ là Mẹ Đồng Công…, như đã nói ở trên.

Nếu Đức Mẹ không có phải là Đồng Công, thì chả lẽ cả cuộc đời Mẹ từ khi thưa Lời Xin Vâng cho đến khi Chúa Chịu Chết là Mẹ hoàn toàn đóng kịch, chứ không phải thật là Mẹ của Chúa với tất cả ý nghĩa của một người mẹ. Nếu Mẹ không Đồng Công thì đâu cần tôn kính chạy đến xin Mẹ bầu cử cho làm gì, vì Mẹ có thế giá gì đâu, Mẹ có công nghiệp gì đâu mà đến xin cậy nhờ, xin giúp đỡ,và như thế thì các Kinh dâng kính Mẹ như Kinh trông cậy, Kinh Kính Mừng, Kinh Lậy Nữ Vương ( Salve Regina ) là sai hết, và như vậy là Giáo Hội Công Giáo qua bao nhiều đời các Đức Giáo hoàng kế tiếp vị Giáo hoàng đầu tiên là Thánh Phêrô đều là sai hết, chỉ có vị giáo hoàng giả có tên là Phanxicô mới là đúng sao, hay là ngược lại ???

Các bạn đã thấy thâm hiểm vô cùng không khi người ta yêu cầu bỏ tên dòng Đồng Công và thay thế bằng tên dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, là người ta bảo chúng ta Đức Mẹ là Mẹ Chúa chỉ là cái vỏ thôi, chứ không có thật; người ta bảo chúng ta rằng Đức Mẹ không phải là Mẹ của loài người, vì Mẹ có làm ăn gì được cho loài người đâu !

Chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các vị tân Giám mục Việt Nam, vì điều không thể tránh được là cho tới thời điểm này, trước khi trở nên giám mục, thì vị nào cũng đều có một chuyến sang Rôma để gặp giáo hoàng như một thỏa thuận có theo tôi không, có tuyệt đối vâng lời tôi không, nhất là trong vấn đề Phụng vụ, đặc biệt Thánh lễ sẽ thay đối để trở thành thánh lễ mới, không còn là Thánh Lễ cũ, không còn là chính Hy Tế Cứu Độ của Chúa Kitô nữa, mà là nghi lễ thờ tà vạy, cúng thần dân ngoại, cúng bụt thần và ma quỷ của tôn giáo mới, mà vị giáo hoàng giả đang tiến tới hợp thức hóa thành Tôn Giáo Mới, tất cả sẽ thay đổi cho phù hợp với thời đại mới, tôn giáo mới, mục vụ hòa hợp bắt tay, sống chung,với các tôn giáo, nhất là tôn trọng niềm tin của họ và cùng tôn thờ chung với niềm tin tôn giáo của họ, không ? vân vân, và dĩ nhiên là vị muốn trở nên giám mục với sự đồng ý của giáo hoàng giả sẽ phải trả lời là Ok, con xin sẵn sàng, thì mới là hoàn tất thủ tục cuối cùng trước khi được vị giáo hoàng này tuyên bố đồng ý, và chắc chắn là còn phải làm tờ cam kết ‘bút sa gà chết’ nữa !

Các bạn rất thân mến !

Có thể nói, hiện giờ sức mạnh của chúng ta là Tình Yêu Chúa và các Nhóm Cầu Nguyện. Trong nhiều Sứ Điệp, Chúa và Đức Mẹ mong muốn chúng ta bằng mọi khả năng và bằng mọi phương cách chính đáng có thể, làm nhân gấp lên nhiều lần, càng nhiều càng tốt những Nhóm Cầu Nguyện theo CDCN, Chúa và Đức Mẹ đã dậy. Các Ngài còn cho chúng ta biết hàng tỷ linh hồn sẽ được cứu nhờ những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện theo 170 Kinh Nguyện này.

Vì thế, Đồng Trung xin các bạn, chúng ta không được an phận là mình cầu nguyện thay địa phận là được đủ rồi, mà còn phải có nhiệm vụ làm tăng thêm những Nhóm ba, bốn, năm, mười, hai mươi, ba mươi…, những anh chị em cùng cầu nguyện với nhau theo Chiến Dịch, ít là mỗi tuần được một lần thì hay quá. Nếu các cụ ta xưa đã từng ví von ‘ một kinh chung bằng một thùng kinh riêng ’, thì việc những Nhóm Cầu Nguyện từ hai ba quí anh chị em đổ lên này càng thế giá và hiệu lực hơn rất nhiều nhất là trong thời gian cấp bách nước rút này.

Nếu xưa Chúa đã nói quả quyết cho mọi người biết : Đâu có hai ba người họp lại cầu nguyện nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ở giữa họ và họ xin bất cứ sự gì ( hiểu nhất là những gì ích lợi cho linh hồn ), thì Cha Thầy sẽ ban cho. Đặc biệt đây lại là những lời cầu nguyện chính Chúa và Đức Mẹ dậy, đồng thời hứa ban cho rất nhiều ơn đặc biệt cho những ai, nhất là Những Nhóm hợp lại Cầu Nguyện chung với nhau.

Hiểu được tầm quan trọng và hiệu quả lớn lao của việc cùng cầu nguyện với nhau theo những Nhóm, anh chị em chúng ta cố gắng để xếp đặt một cách ưu tiên hơn cho việc cầu nguyện theo Nhóm này. Ích lợi không những cứu được nhiều linh hồn về cho Chúa, mà chính chúng ta khi gặp nhau, cũng là một động lực khích lệ nâng đỡ nhau mạnh mẽ trung thành cách kiên bền trong Sứ Vụ, để không ai còn cảm thấy một mình đơn lẻ đi ngược dòng, và không dễ gì bị ma quỷ nó bắn tỉa làm hại gì được anh chị em chúng ta.

Nếu đoàn kết là gây sức mạnh, kiềng ba chân bao giờ cũng chắc chắn hơn một chân, thì đây những Nhóm Cầu Nguyện của chúng ta không những ba chân mà còn là mấy chục chân nữa, làm sao mà đổ, mà ngã, làm sao mà bị phân tán, phân hóa được, phải không các bạn ? Nhất là chúng ta luôn được cả Triều Thần Thánh yểm trợ bảo vệ và cùng Cầu Nguyện, cùng chiến đấu hỗ trợ chúng ta nữa.

Thời gian qua một cách nào đó, xem ra ma quỷ cũng hơi thành công vì đã phân tán anh chị em chúng ta, phân tán những Nhóm Cầu Nguyện của chúng ta trong một mức độ nào đó; nhưng đã tới lúc chúng ta mở rộng vòng tay, bỏ hết những bất đồng lúc này lúc khác ( nếu có ), đã tới thời điểm chúng ta phải tổng Cầu Nguyện như người đời người ta cũng tổng tấn công để đạt chiến thắng, thì trong lãnh giới thiêng liêng, qua những Nhóm Cầu Nguyện liên kết với nhau, chúng ta cũng như là đang tổng tấn công vào những sào huyệt của ma quỷ, tổng tấn công vào những mưu mô thâm độc của ma quỷ để giải phóng anh chị em chúng ta ra khỏi ách nô lệ làm tôi nó, mà đưa về miền đất ánh sáng của Tình Yêu Thiên Chúa và tình huynh đệ bác ái thân thương chân thành với nhau.

Đồng Trung đề nghị, quí anh chị đứng đầu mỗi Nhóm Cầu Nguyện, khi có thể được, chúng ta cũng nên liên kết với nhau, để giúp cho sự thống nhất trong cùng một Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến trong Sứ Vụ làm chứng và xin cho Sự Thật chiến thắng này, để cho dù có nhiều Nhóm rải rắc trên thế giới, chúng ta cũng chỉ là Một trong Tình Yêu Chiến Thắng.

Mời các bạn cùng nghe lời an ủi của Chúa như sau :

“ Giờ đây, Ta mời gọi các tín hữu của Ta hãy chuẩn bị. Trận chiến giữa các tín hữu sẽ sớm bắt đầu. Một nửa sẽ không những phản đối những Thông Điệp này mà còn ngăn cấm nữa.

Nửa còn lại sẽ dùng những Thông Điệp này để hoán cải tha nhân. Những linh hồn đơn sơ, lầm lạc, những người không hề nhận biết Ta, sẽ nhận biết ngay khi Ta mặc khải Sự Thật cho họ trong Cuộc Cảnh Báo.

Đừng bao giờ nghĩ rằng, việc thực sự theo Ta, đặc biệt là trong Thời Cuối này, sẽ dễ dàng. Vì giờ đây, việc tôn kính Lời Chí Thánh của Ta trong thinh lặng vẫn là chưa đủ.

Các con sẽ giống như một tân binh trong bất kỳ một đội quân nào. Các con sẽ cần phải rèn luyện, đối mới tâm hồn các con và đến với Ta qua các Bí tích trước khi các con đủ mạnh mẽ và can đảm để truyền bá Lời Chí Thánh của Ta.

VIỆC PHỔ BIẾN CÁC CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN CỦA TA SẼ LÀ NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN CỦA CÁC CON.

Chính các con, Đạo Binh của Ta sẽ dẫn dắt Chiến Dịch lớn nhất trong Sứ Vụ Thánh Thiêng của Ta trên toàn thế giới. Các con sẽ bắt đầu với một nhóm nhỏ, nhưng sẽ gia tăng đến 20 triệu người.

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ HY SINH TRONG GIÁO HỘI CÒN SÓT LẠI CỦA TA CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

Đừng bao giờ quên rằng lời cầu nguyện của các con có thể cứu vớt linh hồn của những tội nhận ghê tởm nhất. Lời cầu nguyện mạnh mẽ biết bao ! Vì vậy, hãy chuẩn bị qui tụ lại. Hãy chuẩn bị kỹ vì người ta sẽ rất nỗ lực để ngăn chặn các con. Hãy chấp nhận những lời lăng mạ sỉ nhục mà người ta nhắm vào các con. Hãy biết rằng tất cả mọi lý lẽ sẽ được người ta đưa ra để ngăn chặn Sứ Vụ của các con. NHƯNG HÃY NHỚ RẰNG, TA SẼ DẪN DẮT, CHỈ ĐẠO VÀ LÀM CHO CÁC CON NÊN MẠNH MẼ.

Các con cũng phải biết rằng, Đạo Binh của Ta sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc cứu rỗi hàng triệu linh hồn. Những linh hồn vốn không mảy may có một chút hy vọng nào.

Hãy để Tình Yêu của Ta chạm tới tâm hồn các con và nối kết các con nên một với nhau, trong sự hiệp nhất của Ta, Chúa Giêsu của các con.

Hãy để Ta che chở các con bằng Máu Châu Báu của Ta và tuôn đổ Ân Sủng của Ta để giúp các con trung thành với Ta, nhờ đó các con sẽ không bao giờ chối bỏ Lời Mời Gọi của Ta hôm nay cho dù sức cám dỗ có mạnh mẽ biết là dường nào!

Ta chúc lành cho tất cả các con, Đạo Binh vững mạnh của Ta.

TA SẼ DẪN DẮT CÁC CON TỪNG BƯỚC TRONG CUỘC HÀNH QUÂN CỦA CÁC CON HƯỚNG VỀ KỶ NGUYÊN MỚI TRONG HÒA BÌNH .

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con ! ”. ( SST : thứ Tư,30.05.2012 )

Vâng, thưa các bạn,

Cũng giống như xưa, ngày nay nhiều người có khi đạo đức rất tốt mà đang bị đánh lừa để lên án Chúa Giêsu trong Sách Sự Thật là chính Lời Chí Thánh Chúa. Họ không ngừng lên án Chúa, cho nội dung là bịa đặt, là sai lầm và không thương tiếc lên án những ai đang được ơn để đi theo và sống theo con đường Sự Thật này. Chúng ta được mời gọi nên giống Chúa để tận đáy lòng dâng lên chính lời cầu nguyện của Chúa Giesu : Lậy Cha xin tha cho anh chị em con, vì lầm không biết ! Xưa, khi Chúa tuyện bố đến để làm chứng cho Sự Thật, thì Philatô hỏi Chúa : Sự Thật là chi…? , thì hôm nay, nhiều anh chị em chúng ta không những không tìm hiểu Sự Thật trong Sách Sự Thật mà chỉ là theo nhau lên án: Đóng đinh nó vào thập giá !

Khi họ đang lên án Sách Sự Thật của Chúa, thì họ cũng đang lên án Chúa và đang từ khước chính Chúa là Đường là Sự Thật và là Sự Sống đời đời. Họ đang lập lại việc làm của chính dân riêng Do thái của Chúa xưa mà họ không biết.

Nhiều người không biết đã đọc lấy được ít là một Thông Điệp của Chúa trong Sách Sự Thật không, mà cứ nhắm mắt mù quáng lên án một cách vô trách nhiệm chẳng suy xét gì. Vậy thì có đúng là họ đang lên án không khí thở cần thiết cho sự sống của họ không, khi họ tẩy chay Sách Sự Thật ? Có đúng là họ đang lên án mặt trời hằng ngày chiếu soi và sưởi ấm họ không, khi họ lên án Sách Sự Thật ? Có phải là họ đang lên án các nguồn lương thực và nguồn nước duy trì cuộc sống họ không, khi họ mãnh mẽ bằng mọi thủ đoạn thấp hèn để chống lại Sách Sự Thật ? Có phải vì Sự Thật của Sách Sự Thật này làm cho họ không còn được bắt cá hai tay, làm tôi hai chủ mà họ muốn Sách Sự Thật không được quyền hiện hữu trên thế giới không ? Có phải vì người ta sợ những ước vọng thầm kín thiếu trong sạch và những toan tính, những việc làm lén lút bất chính của họ bị bại lộ không mà họ tìm mọi cách, kéo bè mọi người share, chia sẻ càng nhiều càng tốt để cho cả thế giới lên án Sách Sự Thật là Sách bật mí cho người ta biết Sự Thật về Thời Cuối, về vị giáo hoàng mới lên ngai ngày 19.03.2013 là ai, để mà tránh, để khỏi hít phải tà khí mà từ lòng tà và môi miệng giáo hoàng giả tuôn ra những dòng chảy đầy ô nhơ của những sai lầm, của những chối bỏ chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và Mẹ Đồng Công cùng Giáo Hội Công Giáo và hết các Bí Tíchkhông ?

Chúng ta cầu nguyện nhiều và hy vọng rằng hầu hết anh chị em chúng ta, cả một số anh chị em đang tích cực hăng máu chống Sách Sự Thật với hết sức căm thù và giận dữ nổi lên đùng đùng…, sẽ khiêm tốn nhận ra được Sự Thật đáng kính trọng và đáng quí, đáng biết ơn vô cùng này, để mọi anh chị em đó được Sự Thật giải thoát khỏi mọi sự dữ và tội lỗi mà được hạnh phúc muôn đời.

Như vậy chúng ta không bao giờ được quên :

Chính Đức Mẹ đã Đồng Công với Thánh Ý Chúa Cha để Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm Người.

Chính Đức Mẹ đã Đồng Công với Chúa Con trong tư cách là Mẹ của Chúa Giêsu để cứu chuộc loài người.

Chính Đức Mẹ đã và đang tiếp tục Đồng Công cộng tác với Chúa Thánh Thần để chuyển thông và áp dụng công Ơn Cứu Chuộc của Chúa cho các linh hồn trên khắp thế giới cho đến ngày tận thế.

Thưa các bạn mến thương,

Nếu người ta nghe theo giáo hoàng giả để coi thường Mẹ, hạ giá Mẹ và gạt Đức Mẹ ra khỏi cuộc sống, chúng ta chống lại thái độ đó qua việc chúng càng tôn vinh yêu mến biết ơn Mẹ nhiều hơn nữa, siêng năng đọc Kinh Mân Côi nhiều hơn nữa. Bạn nào có tài và có điều kiện, hãy sáng tác những Bài thơ, văn và những bài thánh ca về chủ đề Mẹ Đồng Công, để chia sẻ trên mạng cho thế giới, nhé !

Các bạn ơi,

Đã tới lúc chúng ta phải gấp rút chuẩn bị cho việc dâng lễ hầm trú rồi đó. Nếu gia đình bạn nào cảm thấy là nơi có thể dâng lễ hầm trú cho anh chị em mình tới đó, thì xin các bạn hãy hy sinh chuẩn bị những đồ vật thánh cần thiết, sẵn sàng để khi thuận tiện là có linh mục đến dâng lễ cho chúng ta được ngay, vì Chúa và Đức Mẹ đã nhắc chúng ta chuẩn bị mấy năm nay, mà Đồng Trung linh cảm thấy chúng ta chuẩn bị bắt đầu phải dâng lễ hầm trú, dâng lễ truyền thống được rồi đấy. Các bạn có thể hỏi nhau để nhờ nhau mua, vì có một hai bạn đã quen mua chén lễ, áo lễ .v.v.v., ở những nơi bảo đảm an toàn mà giá tương đối cũng phải chăng.

Chúng ta nhắc nhau, động viên khích lệ nhau, lấy lời lành mà an ủi lẫn nhau như Thánh Phaolô đã dậy chúng ta, để không bị nản chán mà bỏ cuộc, cho dù không xảy ra theo như ý riêng tự nhiên mong mỏi của mình muốn, nhưng là xảy ra theo như ý Chúa muốn là được rồi, cho dù không có xảy ra ngày mai như là Chúa nói hãy trong tư thế chuẩn bị đón Cuộc Cảnh Báo đến như là xảy đến trong ngày mai, nhưng chúng ta được hạnh phúc vì đã vâng lời Chúa. Dù Chúa bảo như là xảy đến trong ngày mai mà biết bao nhiêu cái ngày mai rồi kể từ khi Chúa bảo chúng ta chuẩn bị, nhưng Lời Chúa nói vẫn đúng ,là vì trong Phúc Âm, Chúa đã bảo chúng ta như là kẻ trộm đến bất cứ lúc nào chứ đâu đợi đến ngày mai đâu, và Chúa còn đến vào lúc các con không ngờ, vào giờ các con không biết nữa cơ !

Vì Chúa đang muốn huấn luyện chúng ta trở nên siêu thoát dần dần tất cả trừ Thánh Ý Thiên Chúa, để chúng ta xứng đáng hơn và có những điều kiện thích thuận nhất cho việc Chúa chuyển đưa ngay vào Trời Mới Đất Mới, khi Ngày Chúa Quang Lâm ngự đến mở cánh cổng Thiên Đường Mới cho chúng ta vào.

Dù mãi mà không xảy ra, vì chúng ta biết khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra thì chỉ còn là thời gian rất ngắn là Ba Ngày Ba Đêm và sau đó là Ngày Chúa Quang Lâm, nên hiện giờ chúng ta vì lòng chung, lòng tốt, chúng ta đã từng báo cho nhau về Cuộc Cảnh Báo, mà vẫn chưa thấy gì thì cũng không sao, vẫn là đúng theo lời Chúa và đúng vì chúng ta đang có thời gian để chuẩn bị chu đáo kỹ càng và cẩn thận hơn.

Một điều cuối cùng Đồng Trung tha thiết thành khẩn xin các bạn yêu quí là, chúng ta tiếp tục hy sinh bắt tay nhau để cùng nhìn về một hướng là Chúa Giêsu Quang Lâm, về cùng một hướng là phần rỗi linh hồn đời đời của từng anh chị em hơn bẩy tỷ người đang hiện hiện trên thế giới.

Chúng ta cũng phải nhìn nhau để vẫn nhìn ra rõ hơn Chúa Giêsu đang ẩn thân bên trong anh chị em, nhưng không nên nhìn nhau lâu quá vì có nguy cơ thấy nhau nhiều khuyết điểm có thể là không đúng, có thể là hiểu lầm rồi một lúc nào đó có thể không đủ mạnh trong Đức Tin, ma quỷ sẽ lợi dụng nước đục thả câu, gây chia rẽ, xáo trộn, bất an,vân vân, làm ngãng trở trong việc cứu anh chị em mình và làm cho sức mạnh hướng đến ngày chiến thắng bị giảm sút !

Anh chị em chúng ta cũng cảnh giác hơn để không bao giờ bị cám dỗ tầm thường hóa những lời cầu nguyện của mình, vì có thể nói, lời cầu nguyện của từng anh chị em chúng ta là rất ‘vạn năng’ , vì dựa vào thế giá và lời cầu nguyện cũng như lời hứa của Chúa Giêsu, dựa vào thế giá của Mẹ Thiên Chúa, như nhiều lần Chúa và Mẹ Ơn Cứu Rỗi đã quả quyết trong Sách Sự Thật rằng, nhiều khi vì những lời Kinh Mân Côi của một số người trong một nước mà có thể cứu thoát đất nước đó thoát khỏi nhiều tai họa… ; nhất là chúng ta đừng bao giờ bỏ cầu nguyện với Lòng Tin –Yêu thật Lớn lao !

Có lẽ các bạn thời gian qua nhiều ít và tuỳ hoàn cảnh gia đình…,đã từng có những kinh nghiệm rất sống động, mà qua đó chúng ta thấy rõ bàn tay lông lá của ma quỷ tấn công chúng ta, nhiều khi chúng dùng chính những người thân cận bách hại làm khổ, gây khó dễ chúng ta để có thể làm cho chúng ta chán nản trong Sứ Vụ cao cả này và cám dỗ chúng ta bỏ cuộc, trở về tình trạng bình thường như trước đây để khỏi bị rắc rối…Nhưng các bạn chúng ta cứ vẫn kiên trì chịu đựng cách nhẫn nại. Chúng ta sẽ cứu cả gia đình, cả những ai làm khổ chúng ta nhờ lòng nhẫn nại,nhờ vẫn đối xử hiền dịu nhẹ nhàng kính trọng, và nhất là cầu nguyện cho những ai bắt bớ làm khổ và nhục mạ chúng ta, chúng ta sẽ cứu được họ và gia đình chúng ta. Rồi sẽ có ngày họ biết ơn chúng ta, nhờ tình yêu thương và lòng tốt đối xử tử tế với họ vì yêu Chúa của chúng ta, mà họ sẽ nhận ra được Sự Thật, để rồi cũng với chúng ta đón Chúa Quang Lâm.

Chúng ta vẫn nhớ là khi có ai đó làm tội tình chúng ta, nhất là người trong nhà chúng ta và cả các đấng đi nữa, chúng ta cứ vẫn chỉ làm công việc của bông hoa hồng khi người ta xúc phạm đến nó, là : TOẢ HƯƠNG THƠM, hương thơm của tình bác ái cảm thông và tha thứ cũng như chúc phúc cho họ…, để chúng ta được nên giống Cha chúng ta trên Trời, là Đấng làm mưa xuống cho cả người lành lẫn người dữ, cho cả người công chính lẫn người bất lương. Amen !

Cám ơn các bạn nhiều lắm !

Mến chào tạm biệt tất cả các bạn rất thân yêu và mến mến thương thương !

  1. ĐaMinh Đồng Trung

Thứ Bẩy Tuần Thánh 2017

Kính dâng Mẹ Đồng Công vô cùng kính ái của con !

Biết ơn Mẹ Đồng Công vô cùng đã cho chúng  con Chúa Giêsu, Đấng cứu chúng con không những khỏi hư mất đời đời mà còn ban Thiên Đàng Trời Mới Đất Mới nhưng không cho chúng con nữa !

Tri ân Mẹ Đồng Công vô vàn đã hy sinh Con Yêu Dấu Mẹ cho chúng con. Mẹ Đồng Công đã chấp nhận mất Chúa Giêsu để hoàn toàn dâng làm Hy Lễ cứu độ lên Thiên Chúa Cha, để chúng con được làm con Thiên Chúa; đồng thời, để chúng con được có Mẹ làm Mẹ như Chúa Giêsu Anh Trưởng của chúng con.

Cám ơn Mẹ vô cùng đã Đồng Công với Con Mẹ, sẵn sàng để Con Chúa chịu chết để chúng con được sống muôn đời với Chúa.

Con quyết thề sống chết với Chúa, với Mẹ, đồng thời bằng mọi giá để bảo vệ Đặc Ân Đồng Công Chúa đã ban cho Mẹ cũng là ban cho chúng con, mà ngay cả bút danh ĐỒNG TRUNG của con trong mấy năm nay là hai chữ đầu nối lại với nhau ( Đồng – Trung ) của Hai Đặc Ân Chúa đã ban cho Mẹ vì phần rỗi của chúng con,cũng là nói lên điều quan trọng đó. Qua bút danh này : ĐỒNG là chữ đầu Đặc ân MẸ ĐỒNG CÔNG; TRUNG là đầu của chữ TRUNG GIAN BAN PHÁT ƠN THÁNH…, với ước vọng chúng con cố gắng theo khả năng nhỏ bé hạn hẹp nhưng đơn sơ chân thành, cũng xin được góp hết sức mình vàoviệc bảo vệ Hai trong các Đặc Ân này của Mẹ, với lòng xác tín mạnh mẽ vững chắc không lay chuyển vào Đức Mẹ thật là Mẹ Đồng Công và Trung Gian Ban Phát Ơn Thánh Chúa, thật còn hơn là có ánh sáng của mặt trời, thì hy vọng chắc chắn chúng con cũng giữ vững được lòng tin nơi các Đặc Ân khác như : Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Nhân Loại , Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Đồng Trinh…

Chúng con thấy rõ, nếu Đức Mẹ không Đồng Công như người ta muốn gạt bỏ Mẹ, thì đó không những xúc phạm đến chính Mẹ mà còn xúc phạm đến chính Lòng Tốt vô cùng của Thiên Chúa dành cho loài người đáng thương chúng con qua Mẹ Rất Thánh, Nữ Vương Trời Đất và cách riêng của chúng con.