Đức Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và là Đấng Trung Gian Ban Phát Ơn Thánh cho ta

CÙNG NHAU DÂNG LỜI TẠ ƠN THIÊN CHÚA BA NGÔI ĐÃ BAN ĐẶC ÂN ĐỒNG CÔNG VÀ TRUNG GIAN BAN PHÁT ƠN THÁNH CHO MẸ MARIA RẤT THÁNH

Các bạn thân mến,

Đồng Trung rất mến quí từng bạn, không những các bạn đều là con Đức Chúa Trời, đều là hình ảnh Thiên Chúa, đều là Giá Máu của Chúa Giêsu…, mà còn vì các bạn đã được ban cho ơn nhận biết Sự Thật và tích cực đón nhận Sách Sự Thật vào đời sống, mà còn là vì các bạn đang hăng say chăm lo cho lợi ích lớn lao của mọi anh chị em trên thế giới, nhất là khao khát cho hết mọi người được ơn cứu rỗi.

Qua Sách Sự Thật, Chúa và Mẹ Ơn Cứu Rỗi đã, đang và sẽ còn tiếp tục huấn luyện mỗi người chúng ta trở nên những tông đồ thời cuối của Chúa.

Nhờ Sách Sự Thật mà chúng ta đang trở nên con Chúa đúng nghĩa hơn và con riêng của Đức Mẹ hơn, trở nên khiêm nhường nhỏ bé, trở nên yêu thương như Chúa hơn, trở nên những người con biết thương yêu hết mọi Anh Chị em của mình, dù các Anh Chị em đó đang vui vẻ ở Giáo Hội Khải Hoàn trên Thiên Quốc, hoặc đang đau khổ ở Giáo Hội Luyện Hình, hay đang trên đường lữ hành chịu thử thách ở Giáo Hội Chiến Đấu nơi dương thế.

Các bạn đừng bao giờ mặc cảm nghĩ là mình hèn mọn yếu đuối nhỏ bé bất lực bất tài, có khi cả thất học nữa, nên làm gì mà có thể giúp cho ai, nhất là làm gì mà có thể cứu các linh hồn anh chị em chúng ta được. Không phải thế đâu, các bạn yêu dấu, chúng ta càng thấy mình yếu hèn nhỏ bé, và nhất là càng khiêm tốn nhận ra mình thấp mũi bé miệng vô danh tiểu tốt như thế, mà chúng ta lại hết lòng tin tưởng vào quyền năng Chúa yêu thương đặc biệt những người tự biết mình khốn nạn và bất xứng để chỉ biết hoàn toàn trông cậy vào Lòng Chúa, thì chúng ta càng vĩ đại và càng làm những được những việc mà sức con người không thể. Chúng ta nhớ đến trường hợp của Môsê, của Đavít, của Bà Judith, của Giakêu, của người đàn bà góa bỏ đồng xèng vào hòm đền thờ, của em bé đã dâng năm cái bánh và hai con cá cho Chúa…Tất cả đều nhỏ bé và tự nhận mình nhỏ bé, nhưng đã hoàn toàn tin tưởng và tín thác vào Toàn Năng Chúa, nên Chúa đã dùng các ngài để làm được biết bao việc vĩ đại lợi ích lớn lao cho anh chị em mình.

Chúng ta cũng thế, sức mạnh của chúng ta là Lời Cầu Nguyện với lòng tin tưởng và tín thác không lay chuyển vào tình thương và quyền năng Chúa. Và cái vĩ đại của chúng ta, cũng chỉ là vì chúng ta dựa hẳn vào Thiên Chúa là Cha chúng ta, nên có gì mà chúng ta không thể làm được, là vì với chúng ta thì không thể, nhưng không phải là đối với Thiên Chúa .

Lúc đó, chúng ta có thể nói được như Thánh Phaolô : Chúng tôi có thể làm được tất cả, chiến đấu và chiến thắng tất cả trong Đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhất là những lời cầu nguyện của chúng ta  lại chủ động hòa một nhịp mời hết các Anh Chị của cả Ba Giáo Hội cùng hợp lòng hợp ý với chúng ta, thì những lời cầu của chúng ta càng trở nên vĩ đại và bách chiến bách thắng; càng như thế, chúng ta đang sống mạnh tinh thần Các Thánh Cùng Thông Công trong cả Ba Giáo Hội duy nhất.

Các bạn ơi, thứ Năm, ngày 01.12.2016 này là anh chị em mình cùng nhau, cùng hợp với cả Giáo Hội Thiên Quốc, Giáo Hội Luyện Hình và Giáo Hội Lữ hành trần thế, để dâng lên Chúa, lên Đức Mẹ Đồng Công một Tuần Bẩy Đặc Biệt để mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đồng Trung tiện xin phép gởi thêm cho các bạn về ngắm Bẩy Sự Thương Khó của Đức Mẹ, để các bạn dễ suy khi đọc Kinh Mân Côi 7 chục theo từng ngắm bẩy niềm đau của Đức Mẹ dưới đây nhé; đồng thời, gởi các bạn về những lời Mẹ đã hứa qua thánh nữ Brigitta cho những ai đọc 7 Kinh Kính Mừng mỗi ngày có ý suy gẫm và an ủi đền tạ Bẩy Niềm Đau của Mẹ, trong đó có một trong những lời hứa mà Đồng Trung lấy làm tâm đắc, thích và mừng lắm, đó là lời hứa thứ sáu trong bẩy lời hứa : 6. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu hình trong giờ “lâm tử”. Chúng sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.7-su-tuong-kho

Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ

(Theo sách Toàn niên địa phận Bùi chu)

Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu. Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên, cho được những phép ân tứ Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.

Phần thứ nhất

Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ

Ngắm: Khi ông Thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: “Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn cùng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ.” Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ liên, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thuở xưa. Amen. (1 kinh Kính mừng)

Phần thứ hai

Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Êgýptô

Ngắm: Khi thánh Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Êgýptô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. (1 kinh Kính mừng)

Phần thứ ba

Đức Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ, mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba ngày.

Ngắm: Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. (1 kinh Kính mừng)

Phần thứ bốn

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh giá

Ngắm: Khi Đức Mẹ theo Con khi đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy.

(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu liên. Amen. (1 kinh Kính mừng)

Phần thứ năm

Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn

Ngắm: Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh giá phán ra bảy lời,  như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.

(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen. (1 kinh Kính mừng)

Phần thứ sáu

Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính

Ngắm: Khi ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con thâu vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì dầm dìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bấy giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy.

(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen. (1 kinh Kính mừng)

Phần thứ bảy

Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới

Ngắm: Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn xem thấy xác Con mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, song le bây giờ chẳng còn xem thấy xác Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.

(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen. (1 kinh Kính mừng)

Lời nguyện:

Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông thánh Simêon nói, mà Đức Mẹ nhớ liên. Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn Đức Mẹ cho liên, và xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, nhất là khi mong sinh thì cho được chịu các phép Bí Tích và khỏi chết tươi, cùng những sự khốn khó hiểm nghèo về phần xác, và được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi. Vậy chúng con chỉ một lòng cậy Rất Thánh Đức Mẹ là Quan Thầy, là Chúa Bầu, là Sao Mai dẫn đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước thiên đàng, chầu chực Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng Amen.

Đức Mẹ đã hứa với thánh nữ Brigita, sẽ ban 7 ơn cho những ai tôn kính Mẹ, mỗi ngày đọc 7 kinh Kính mừng và suy ngắm những hạt nước mắt và đau thương của Người:

(The Blessed Virgin Mary grants seven graces to the souls who honor her daily by saying seven Hail Mary’s and meditating on her tears and dolors. The devotion was passed on by St. Bridget.   

Đây là 7 ơn phúc Đức Mẹ hứa: HERE ARE THE SEVEN GRACES:

  1. Mẹ sẽ ban bình an cho gia đình chúng.

(I will grant peace to their families.)

  1. Mẹ sẽ soi sáng cho chúng hiểu những mầu nhiệm thánh.

(They will be enlightened about the divine mysteries.)

  1. Mẹ sẽ an ủi chúng trong cơn đau khổ và đồng hành với chúng trong công việc chúng làm.

(I will console them in their  pains and I will accompany them in their work.)

  1. Mẹ sẽ ban những ơn như chúng xin, nếu những ơn ấy không trái thánh ý Chúa, hoặcban ơn thánh hóatâm hồn chúng.

(I will give them as much as they ask for as long as it does not oppose the adorable will of my divine Son or the sanctification of their souls.)

  1. Mẹ sẽ bảo vệ chúng trong trận chiến thiêng liêng với kẻ thù hỏa ngục. Mẹ sẽ gìn giữ chúng mọi lúc trong đời chúng.

(I will defend them in their spiritural battles with the infernal  enemy and I will protect  them at every instant of their lives.)

  1. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu hình trong giờ “lâm tử”. Chúng sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.

(I will visibly help them at the moment of their death, they will see the face of their mother.)

  1. Mẹ sẽ xin Con thánh Mẹ ơn này, cho những ai truyền bá lòng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của Mẹ, chúng sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng phúc muôn đời, vì tội lỗi chúng sẽ được tha thứ hết. Mẹ và Chúa Con sẽ là niềm vui và an ủi của chúng muôn đời.

(I have obtained ( this grace ) from my divine Son, that those who propagate this devotion to my tears, and dolors, will be taken directly from this earthly life to eternal happiness since all their sins will be forgiven and my Son and I will be their eternal consolation and joy.)

Cám ơn các bạn rất kính mến nhiều lắm !

Chúng ta cùng nhau làm Tuần Bẩy thật tích cực, hăng say, vui vẻ tự tình, quảng đại và thật sốt sắng nhé ! Hy vọng qua Tuần Bẩy này, Thiên Chúa và Đức Mẹ Đồng Công Vô Nhiễm sẽ rất hài lòng và chúc phúc cho chúng ta cũng như cho Giáo Hội Còn Sót Lại và toàn thế giới, nhất là xin Ngài thương ban ơn cứu lại hai tỷ linh hồn anh chị em đang nguy cơ trên đà hư đi mất đời đời. Amen !

ĐaMinh Đồng Trung, người tôi tớ của hết các bạn

( Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016 )