Chúa Giêsu Cứu Thế Sắp Quang Lâm Ngự Đến

Thưa quí vị và các bạn,

Đồng Trung tha thiết xin rằng, những ai có thể được, các bạn hãy nói cho họ là CHÚA GIÊSU CỨU THẾ SẮP TRỞ LẠI RỒI ĐẤY, nhé !

Chúng ta nhắc nhau Lời Chúa Giêsu năm xưa đã trở thành thời sự nóng bỏng cho ngày hôm nay : “ Vậy anh em hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người ” ( Lc 21,34-36 )

Vâng, vậy là thế giới đã có Giáo hoàng giả từ ngày 13 tháng 03 năm 2013 và chính thức lên Ngai cai trị vào ngày 19 tháng 03 năm 2013 sau đó.

Đây là dấu hiệu gần nhất, rõ nhất và chắc chắn nhất báo cho mọi người biết là thế giới và Giáo Hội Công Giáo đang sống trong Thời Cuối trước ngày Tận thế.

Nhất là bắt đầu từ chiều thứ Bẩy, ngày 05 tháng 11 năm 2016, nhà dòng Đồng Công bị ép buộc phải bỏ Danh Hiệu Đức Mẹ Đồng Công để thay thế vào đó là Danh hiệu Mẹ Chúa Cứu Chuộc ( hay Mẹ Đấng Cứu Chuộc cũng vậy ). Đây cả là một chương trình phá đạo Công Giáo của Satan mà Giáo hoàng giả, đệ tử trung thành của hắn đang tuần tự thực hiện từng nét. Kính mời các bạn cùng nghe lời Mẹ Ơn Cứu Rỗi nói trước với chúng ta qua Sách Sự Thật, thứ Hai ngày 09 tháng 04 năm 2012 về vấn đề này như sau :

“ Hỡi con, thế giới sắp phải trải qua những thay đổi cuối cùng khi mà trận chiến để giành lấy các linh hồn gia tăng.

“ Satan sẽ gây tổn thương cho Giáo Hội Công Giáo và Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, cũng sẽ bị liên lụy trong sự chia rẽ của Giáo Hội.

“ Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa sẽ không được đón nhận bởi sự chia rẽ trong Giáo Hội Công Giáo.

“ Mẹ không được đón nhận trong nhiều giới lãnh đạo của Giáo Hội liên quan đến VAI TRÒ MÀ MẸ PHẢI CÓ TRONG VIỆC CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.

“ Con Chí Thánh đáng thương của Mẹ bị tổn thương quá nhiều bởi cách mà Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, đã bị loại trừ.

“ Không ai hiểu được vai trò của Mẹ là người đạp nát đầu con rắn.

“ Hắn, tên ác quỷ, có nhiều đồ đệ từ trong lòng Giáo Hội Công Giáo, nhóm người này muốn chống lại quyền lực đã được Thiên Chúa Tối Cao ban cho Mẹ.

“ Kỷ Nguyên của Hòa Bình mà Mẹ nói đến tại Fatima, đã bị người ta lãng quên.

“ Kỷ Nguyên của Hòa Bình vốn sẽ diễn ra sau Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ, sẽ kéo dài 1000 năm.

“ Điều này sẽ xảy ra khi Trời và Đất hiệp nhất thành một Thiên Đàng đầy Vinh Hiển.

“ Nhờ vào Đức tin và Tận hiến của các con dành cho Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, mà nhiều linh hồn được vào Thiên Đàng Mới.

“ Satan hiện đang cố gắng thuyết phục các thành viên của Giáo Hội Công Giáo rằng điều này là không có thực.

“ Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, cùng cộng tác, cùng với Con Chí Thánh của Mẹ để báo trước CUỘC QUANG LÂM của Người, nhưng đang bị chối bỏ.

“ Các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này, họ là những nạn nhân của tên lừa dối ngay trong Giáo Hội Công Giáo, để họ không xua đuổi con cái Mẹ xa rời thời điểm cứu rỗi.

“ Hỡi các con, đừng bao giờ bỏ cuộc trong cuộc tranh đấu để gìn giữ Sự Thật…

“ Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa sẽ không được đón nhận.

“ Hãy cầu nguyện cho những linh mục của Con Mẹ để họ được kiên vững và họ sẽ bảo vệ Sự Thật. ”.

Mẹ Yêu Dấu của các con, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi !

Thưa quí vị và các bạn,

Đây đúng, chắc, thật rằng Chúa Giêsu Cứu Thế sắp Quang Lâm, là biến cố mà Giáo Hội luôn mong đợi từ hai ngàn năm nay, vì Giáo Hội và con cái vẫn sống trong Mùa Vọng trông đợi và hằng ngày liên tục, mà qua các Thánh Lễ trên khắp thế giới, Mẹ Thánh Giáo Hội đã luôn nhắc nhở cho con cái của mình để chính các con cái cũng luôn cùng với Mẹ Giáo Hội và cùng với các Linh mục dâng lễ cầu xin thưa lên với Chúa Giêsu trong những giây phút quan trọng nhất của Thánh Lễ :

“ Lậy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa Chịu Chết và tuyên xưng việc Chúa Sống Lại, CHO TỚI KHI CHÚA LẠI ĐẾN ”.

Chúng ta cứ bình tĩnh đối chiếu với Sách Tiên tri Daniel chương 12, với Phúc Âm Thánh Matthêu, chương 24 và Sách Khải Huyền, kèm với những mặc khải thật của Chúa và của Đức Mẹ như ở La Salette, ở Guatemala, ở Fatima, ở Mễ Du, nhất là những Bức Thông Điệp Từ Trời mới nhất từ cuối năm 2010 đến nay, thì chúng ta thấy thật trùng khớp so với những gì đã và đang tiếp tục xảy ra trong những năm tháng qua, và còn tiếp tục xảy ra đúng y như những lời Chúa và Đức Mẹ đã báo trước.

Nhìn chung cục diện thế giới lúc này, ai mà không biết là thế giới đang đứng trên bờ vực của thế chiến thứ ba với những vũ khí tối tân siêu đẳng có thể tiêu diệt cả thế giới này trong vòng 10 giây. Nhưng nhất là chiến tranh giữa những con người, người này với người kia, nhóm này với nhóm khác, cũng chưa bao giờ biến tấu mạnh mẽ ác độc với nhau chưa từng thấy cho bằng ngày nay.

Đặc biệt là sau 2000 năm Chúa Cứu Thế chết để cứu chuộc con người và dậy mọi người biết thương yêu nhau như Chúa đã yêu.

Chính ra sau hai ngàn năm truyền giáo, thế giới đã phải nhận biết Chúa hầu hết và đã chịu phép Thánh Tẩy để được làm con Chúa, thế mà ngược lại, thay vì đi lên thì lại theo hướng đi xuống.

Vì yêu loài người mà Chúa đã xuống thế để giảng đạo thật cho mọi người được hạnh phúc Thiên Đàng, đồng thời chịu chết để cứu chuộc tất cả loài người và thiết lập Giáo Hội, lập các Bí Tích để chuyển thông Ơn Thánh và bảo đảm Ơn Cứu Chuộc cho từng người, nhưng thế giới đang trở thành vô đạo, bỏ Chúa thật mà đi thờ lậy các ngẫu tượng, các tà thần để rồi tự rước họa vào thân, vào thế giới, vào Giáo Hội.

Những người Công Giáo được tuyển chọn để làm ánh sáng chiếu soi trần gian cho người ta nhận ra Thiên Chúa thật để mà đi theo, mà tôn thờ duy một Thiên Chúa Hằng Sống; những người Công Giáo đã được làm con Chúa chính ra phải trở nên muối men ướp mặn cho thế giới khỏi hư thối, khỏi hư đi mất, thì rất nhiều người lại trở thành muối biến chất, muối ra nhạt chẳng còn ướp mặn cho ai được nữa, chẳng còn có thể dùng vào việc giúp ích cho xã hội trở nên yêu thương hơn, công bằng bác ái hơn được nữa, mà nhiều khi trái lại, còn trở thành những người phản đạo, phá đạo, phản truyền giáo cho người khác vì cuộc sống đi ngược với Tin Mừng của Chúa .

Nhất là ngày càng có thêm những Linh mục, Giám mục và cả Hồng y xuống cấp trầm trọng về Đức Tin và đời sống luân lý, đạo đức…, nên cũng vì thế mà đã có một con người toàn tinh thần của Satan đen tối len lỏi, đã đánh lừa được mọi người để được bầu vào đúng ghế Thánh Phêrô hiện giờ, mà tiếp tục đánh lừa và kéo theo mình biết bao đấng bậc, biết bao nhiêu người đang tự do ô dù, đi theo phò mã làm tôi, nhất là trao phó linh hồn mình, cả cuộc đời mình cho giáo hoàng giả nắm giữ để từ từ bị dẫn đưa vào cõi chết muôn đời…, đủ cho chúng ta biết rằng Thế giới này đã đến ngày tàn, nếu không nói là đến ngày tận cùng. Nếu Thiên Chúa không có cả một Chương Trình Tái Chinh Phục, Tái Cứu Vớt lại thì không ai có thể được cứu vớt, nhưng vì những kẻ lành mà Chúa đã ra tay cứu lại được rất nhiều, nếu không nói là cứu lại được đa số, như Chúa đã tiên báo trong Sách Sự Thật.

Nhìn vào thế giới ngày nay, nhiều người cảm thấy ngao ngán và phập phồng lo sợ, nghĩ rằng cứ đà này không biết thế giới sẽ đi về đâu, vì thế giới đang có khuynh hướng mạnh trên đà lao xuống vực thẳm hủy diệt ?

Nhìn vào Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội mà trước đây, đa số người ta đều phải nhận là Giáo Hội Công Giáo giữ tinh thần cho thế giới, nhưng nay xem ra nhiều người ngoài không còn có thiện cảm và kỳ vọng như trước đây, vì nếp sống của những người Công Giáo bị xuống cấp trầm trọng. Ngay cả những người Công Giáo họ nhìn vào Giáo Hội , nhìn vào các đấng đang có nhiều những gương không tốt, không bác ái, không thánh thiện đạo đức như lời các ngài giảng, ra như các ngài giảng để cho giáo dân của các ngài giữ, chứ các ngài không cần phải giữ, nên giáo dân chỉ vì Chúa mà cố gắng vâng giữ thôi, chứ để thấy các đấng làm gương tuân giữ thì quả là hơi bị hiếm.

Nhìn thấy thế, hầu như tất cả đều mong có một thế giới tốt đẹp, bình an và hạnh phúc hơn ! Nhìn thấy thế trong Giáo Hội, hầu như những người Công Giáo cũng đều mong là Giáo Hội của Chúa sẽ có nhiều Linh mục, Giám mục Hồng y, thánh thiện đạo đức gương sáng sống chết cho đoàn chiên hơn !

Thực tế nhìn vào Giáo Hội và thế giới lúc này đúng là bi quan và thương đau vô cùng ! Nhưng Lời Chúa trong Thánh vịnh của Thánh Vương Đavit đã nhắc nhở tất cả chúng ta hướng tới một viễn ảnh không xa những điều tốt đẹp hơn : “ Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt, kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe và Ngài đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn…” (Tv 33).

Quí vị và các bạn có thấy đúng là trước hết, nhờ tình thương nhân hậu thương xót bao la lạ lùng của Thiên Chúa, nhờ Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, nhờ những lời cầu khẩn van xin tha thiết của những người ngay lành rải rắc khắp nơi trên thế giới, mà Chúa sẽ can thiệp để lau khô những giọt nước mắt của chúng ta và của loài người; nhờ những người chỉ biết tin tưởng trông cậy hoàn toàn tuyệt đối vào Thiên Chúa, mà Chúa sẽ can thiệp, mà Chúa có cả một Chương Trình vĩ đại giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi âu lo…, mà Ngày Chúa Quang Lâm Sắp Đến là khởi đầu cho những một chuỗi Ngàn Năm những ngày hạnh phúc không còn phải đau khổ lo lắng bất an…, nhưng chỉ còn là Tình Yêu và Hạnh Phúc của Thiên Đàng Trời Mới Đất Mới mà Chúa đã mặc khải trong Sách Khải Huyền.

Nhưng trước khi Chúa Quang Lâm Ngự Đến thì mọi người còn phải trải qua nhiều đau khổ để thanh lọc, thao rèn, luyện tập để có thể xứng đáng đứng trước mặt Con Người. Ngoài ra trước khi chúng ta được xứng đáng Đón Chúa Quang Lâm, chúng ta còn có được Một Biến Cố Đặc Biệt Yêu Đương do sáng kiến của Lòng Thương Xót Hiền Phụ Thiên Chúa Cha, đó là Biến cố Cuộc Cảnh Báo hay còn gọi là Biến cố Cuộc Soi Sáng Lương Tâm lạ lùng vô cùng !

Chị Lucia ( Soeur Lucie ), nhân chứng sống động về Sứ Lạ và Sứ Điệp tại Fatima, mà từ thập niên hai mươi, người ta đã tiên đoán rằng, những lời tiên tri này sẽ được thực hiện sau khi Chị Lucia qua đời.

Quả đúng như thế, Chị qua đời ngày 11 tháng 02 năm 2005, thì đúng tám năm sau, tức là ngày 11 tháng 02 năm 2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từ chức, mà trước đó không lâu, Chúa Giêsu trong Sách Sự Thật đã cho biết Ngài sẽ là vị Giáo Hoàng sau cùng. Vậy thì quá rõ vị Giáo hoàng Phanxicô hiện giờ đúng 100% là vị Giáo hoàng giả chính hiệu.

Đây là phần khác Mặc Khải của Bí Mật thứ Ba tại Fatima, Không Phải Để Gây Sợ Hãi, Nhưng Chúng Ta Phải Biết Để Chuẩn Bị Cho Kịp. Đức Mẹ đã nói với Chị Lucia :

“ Con xem, Mẹ đã chỉ cho thế giới biết những gì sẽ xảy ra từ năm 1950 đến năm 2001; nhưng người ta vẫn không quyết tâm thực thi Mười Điều Răn mà CHA chúng ta đã ban.

“ Satan dẫn dắt thế giới, gieo rắc hận thù và bất hòa khắp nơi. Người ta đã làm nên những vũ khí giết người chỉ trong vài phút có thể hủy diệt thế giới. Một nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt cách khủng khiếp. Chiến tranh sẽ bắt đầu.

“ Sẽ có những chống đối giữa các dòng tu với Rôma.

“ Thiên Chúa cho tất cả các hiện tượng tự nhiên như khói, mưa đá, băng giá, nước, lửa, lụt lội, động đất, thời tiết khắc nghiệt, những thiên tai khủng khiếp, những mùa đông cực lạnh dần dần kết thúc địa cầu; NHỮNG HIỆN TƯỢNG NÀY SẼ XẢY ĐẾN CHUNG QUANH THẬP NIÊN 2000.

“ Những người nào không muốn tin thì đây là cơ hội để tin ”.

Các bạn thấy không, hiện đúng là Satan đang dẫn dắt thế giới, nhất là từ khi Giáo hoàng giả lên ngôi, thì Satan càng được đà lấn lướt tung hoành tự do trong chính Giáo Hội của Chúa Giêsu hơn nhiều lắm. Chúng ta nghe tiếp lời Đức Mẹ :

“ MẸ CHÍ THÁNH CỦA NHÂN LOẠI ĐANG NÓI VỚI HỌ ĐÂY !

Hãy thực thi bác ái với người anh em đang cần giúp đỡ. Những kẻ không yêu thương nhau như chính Con Mẹ đã yêu thương chúng, một số kẻ này có thể sống sót, nhưng chúng lại muốn chết, hàng triệu những người này sẽ mất mạng trong vòng mười giây. Loại hình phạt trước mắt chúng ta không thể tưởng tượng được, và chúng sẽ thấy, không ngờ. Chúa chúng ta sẽ phạt một cách khắt khe :

–         Những kẻ không tin Ngài,

–         Những kẻ chối bỏ Ngài,

–         Những kẻ không dành thời gian cho Ngài.

Mẹ kêu gọi tất cả những ai đến cùng Con Mẹ; Thiên Chúa là Đấng cứu giúp thế giới, nhưng tất cả những gì không làm chứng cho lòng trung thành và ngay thẳng sẽ bị hủy diệt cách khủng khiếp ”.

Cha Augustin sống tại Fatima, đã được Đức Phaolô VI cho phép đến thăm Chị Lucia, lúc đó đã là Nữ tu dòng Kín, không được ra ngoài và tiếp khách.

Cha Augustin nói là Chị Lucia tiếp Cha với một trái tim tan nát, Chị nói :

“ Cha ơi, Đức Mẹ rất buồn ! Vì hầu như không ai lưu tâm đến Lời Tiên Báo của Mẹ vào năm 1917; những người tốt phải đi vào con đường hẹp, những người xấu sẽ đi vào con đường rộng dẫn đến diệt vong. Xin Cha tin con, sự trừng phạt sẽ sớm đến, có nhiều linh hồn sẽ hư mất, và nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Nhưng dầu vậy, nếu loài người biết suy nghĩ và cầu nguyện để trở lại làm việc lành, thì thế giới có thể được cứu vãn. Còn ngược lại, họ cứ mãi ở trong tình trạng bệnh tật thì thế giới sẽ hư mất vĩnh viễn.”

Quí vị và các bạn ơi,

Đã đến lúc, chúng ta ai nấy trong mọi khả năng có thể, phải lo tích cực chuyển tải những Thông Điệp của Chúa và Đức Mẹ cho rất đông những anh chị em chúng ta đang trong tình trạng báo động đỏ nguy cơ hết mức và quá trầm trọng tới nơi mà vẫn như không hề biết gì. Chúng ta còn có một ít thời giờ quí hiếm để chuyển tải và giới thiệu, trao vào tay cho mọi người quen biết, cho bạn hữu, cho bạn của họ và cho cả thế giới biết là Chúa Giêsu Sắp Trở Lại rồi đấy, để mọi người ăn năn sám hối lo trở về với Thiên Chúa trước khi trễ mất ! Chị Lucia nói tiếp :

“ Hãy bắt đầu cầu nguyện và nâng tâm hồn lên. Hãy ăn năn sám hối, hy sinh hãm mình. Chúng ta đang đến rất gần thời gian cuối cùng và tai họa cũng đang đi tới. Chính vì thế, có rất nhiều kẻ đang ở xa sẽ trở về trong vòng tay của Giáo Hội Chúa Kitô. Những nước như Anh, Nga, Trung Quốc,v.v.v., tất cả những người chân tu, đạo sĩ, người Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, sẽ trở lại và tin vào Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô và trong Mẹ Rất Thánh của Ngài.

Nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi điều gì ?

Ở khắp nơi người ta đang nói đến hòa bình và yên ổn, NHƯNG HÌNH PHẠT SẼ ĐẾN !

Trong Tháng Các Linh Hồn, anh chị em mình sống sự hiệp thông tràn đầy hơn với các Ngài, các bạn nhé. Chúng ta vẫn giữ thói quen trong tất cả những Lời Cầu Nguyện, cách riêng qua Ba Vũ Khí Thiêng Liêng ( Kinh Mân Côi – Kinh Lòng Thương Xót – 170 CDCN ), trong tình hiệp thông của các thánh cùng thông công, chúng ta cũng gài bộ tự động thông thương không những với những người còn đang sống, mà cả các Linh Hồn còn đang phải chịu thanh luyện trong Luyện Ngục nữa, đặc biệt là trong Tháng 11 năm 2016 này.

Vì khi giúp đỡ thương xót các Ngài, là việc làm đạo đức rất tế nhị đẹp lòng Thiên Chúa như thế, mà Chúa sẽ nhận là làm ơn cho chính Chúa, sẽ được Chúa mủi lòng xót thương dễ nhậm những lời kêu réo, bắt vạ ngày đêm xin nài của chúng ta, xin Chúa Cha thương xót ban cho hết mọi anh chị em chúng ta được ơn phần rỗi; đồng thời chính các Linh Hồn, dù chưa được về Thiên Đàng đi nữa, vì lời cầu nguyện của chúng ta dành cho các Ngài, mà các Ngài cũng có quyền Chúa ban để cầu nguyện, để hộ giúp nâng đỡ giữ gìn chở che chúng ta bằng an và cho công việc rao giảng Sự Thật cho người ta biết Sự Thật, của anh chị em chúng ta, được kết quả thật phong phú tràn lan trên khắp thế giới.

Các bạn cố, đừng quên, để năng cầu xin Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae giữ gìn và bảo vệ anh chị em chúng ta, nhất là những anh chị em đang hăng say hy sinh dấn thân đắc lực để loan truyền Sách Sự Thật, để cho hết mọi người biết được Sự Thật ngày hôm nay mà dọn mình lãnh ơn cứu rỗi. Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng vốn giữ gìn chúng ta khi chúng ta tin tưởng đeo Ấn Tín và đọc Kinh Ấn Tín ( CDCN 33 ), nhưng Chúa và Mẹ lại muốn chúng ta chạy đến với Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để xin Ngài bảo vệ và giải thoát chúng ta và người thân khỏi những nguy hiểm mất Chúa và xa Mẹ Maria vô cùng yêu mến của chúng ta. Ngày 13.06.2011, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta :

” Lời Cầu Nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh, là những vũ khí mạnh nhất của các con chống lại Satan ”.

” Nếu các con chạy đến với Mẹ để cầu xin sự trợ giúp của Mẹ mà không đọc Kinh Mân Côi, thì không vững vàng được, vì việc này giống như một người lính ra trận mà không có binh giáp. Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mạnh thế nhất, và khi các con đọc hằng ngày, thì Kinh Mân Côi sẽ phá hủy sức mạnh của tên ác quỷ ” ( SST 14.10.2013 ).

Chúng ta ráng lợi dụng nhé, vì sau này không còn có cơ hội để có thể cứu giúp giải thoát anh chị em trên thế giới của mình ra khỏi nanh vuốt kìm kẹp của ác quỷ được nữa !

Các bạn đừng quên nhé, hiện Tên phản Kitô đang đứng sau hậu trường cuộc bầu cử tại Mỹ để giật giây, phải chăng nó đang chuẩn bị để ra mắt công khai dần dần ?

Các bạn cũng không để bị mất cảnh giác,vì ma quỷ đang đánh tỉa những anh chị em chúng ta, những người đang có một sứ mạng quan trọng là rao báo cho tất cả mọi người được biết Sự Thật qua lời chia sẻ, qua những cách chuyển tải Sách Sự Thật, nhất là bằng đời sống của chúng ta.

Nếu cứ dấu này mà người ta sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa, đó là chúng ta yêu thương nhau, yêu thương mọi người, thì người ta cũng cứ nhìn vào đời sống thanh thản siêu thoát, bình thản của chúng ta trước những biến thiên của thế giới và Giáo Hội, nhìn vào tấm lòng tha thiết luôn lấy làm quan trọng nhất của chúng ta là : Chúa và Linh hồn mọi người, để dồn mọi chú ý tối đa vào việc cầu xin cho hết các linh hồn, nhất là các linh hồn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa hơn, để cầu xin cho tất cả đều mở lòng ra đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thương ban cho qua Chúa Giêsu Kitô và qua Đức Mẹ Đồng Công với Chúa Con để đem Ơn Cứu Rỗi cho mọi người đã được tạo dựng nên giống Thiên Chúa là Cha đáng yêu đáng mến vô cùng của mình…, mà biết thế giới và Giáo Hội đang sống trong Thời Cuối cùng trước ngày tận thế !

Các bạn thận trọng nhé, nhiều khi ma quỷ cám dỗ quá tinh vi làm chúng ta mất Đức Bác Ái quí báu vô cùng, và qua đó cũng mất luôn Tình yêu Chúa, giảm mất hiệu năng của lời cầu nguyện, và gây bất an, làm cho chúng ta chán nản, tự ái, kiêu căng muốn buông xuôi tất cả, cho dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng lại thiệt hại cho chúng ta và cho các linh hồn mà chúng ta đang có nhiệm vụ cứu vớt vô cùng. Những lúc đó ma quỷ đã mở tiệc ăn mừng rất lớn !

Các bạn thấy ma quỷ nó khéo không, nhiều khi nó gây ra cho chúng ta xích mích, cải nhau, tức giận nhau, cấm vận nhau…, chỉ vì những bất đồng quan điểm nho nhỏ, chỉ vì những tự ái vụn vặt cỏn con chẳng đáng là gì, mà chúng ta đã trở nên một cớ vấp phạm cho người anh chị em chúng ta; nhiều khi chỉ vì những tranh cãi chẳng đáng mà đã gây ra một cuộc chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng ảnh hưởng vùng vịnh, làm mất bình an hạnh phúc, mất bầu không khí yêu thương cho bao người anh chị em rất gần gũi thân thương của mình. Các bạn có nghĩ là những cuộc Đức Mẹ và Chúa Giêsu khóc máu mắt cũng là những giọt nước mắt bởi lý do các con của Chúa, của Mẹ không biết thương yêu nhẫn nại chịu đựng bỏ qua cho nhau, không ?

Các bạn chúng ta cẩn thận và cùng nhau cố gắng,vì chúng ta đang chuẩn bị để có đủ tiêu chuẩn diễm phúc được vào Trời Mới Đất Mới, nơi mà chỉ còn có Tình Yêu ngự trị mà thôi. Amen !

Thân ái và cám ơn các bạn thật nhiều !

ĐaMinh Đồng Trung

Thứ Hai, ngày 07 tháng 11 năm 2016