Dòng Đồng Công có tội tình gì mà Tòa Thánh Vatican bắt phải đổi tên dòng?

ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ CÁC VỊ ĐẠI DIỆN NHÀ DÒNG LẠI PHẢI VÂNG LỜI TRÁI LẼ ĐI HỌP ĐỂ BỎ PHIẾU ĐỔI TÊN DÒNG THEO LỆNH CỦA TÒA THÁNH ?

 

Thưa quí vị, các bạn thân mến !

Thế là xong, người ta đã quyết định bỏ phiếu theo lời hiệu triệu của Bề trên hiện giờ của Dòng Đồng Công, để chọn tên Mẹ Chúa Cứu Chuộc thay tên Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Một trang sử mới bi thương nhất lịch sử của Giáo Hôị và nhà dòng Đồng Công đã được mở ra vào chiều thứ Bẩy, mồng 05 tháng 11 năm 2016 vừa qua.

Vì cùng là con cái Thiên Chúa, con cái Giáo Hội, cùng là con Đức Mẹ Thiên Chúa cũng là con Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc loài người, từ nay chúng ta phải tìm cách an ủi Mẹ Sầu Bi thật nhiều rồi. Từ nay chúng ta bắt đầu phải thể hiện rõ hơn nữa trong tinh thần cùng ‘khóc với Mẹ’ cho Giáo Hội, cho thế giới và cho cả Dòng Đồng Công.

Chúng ta xin Đức Mẹ thương ban cho các Cha, các Thầy dòng Đồng Công mà sắp sửa người ta phải gọi các ngài là các Cha, các Thầy dòng Đức Mẹ Chúa Cứu Thế hay là dòng Đức Mẹ Chúa Cứu Chuộc…, để các ngài vẫn vững tin và kiên trì trung thành với Thiên Chúa, với Giáo Hội Tông Truyền, với Đức Mẹ, nhất là với Đức Mẹ Đồng Công trong cuộc thử thách quá thương đau mà các ngài đã, đang là một trong những nạn nhân đặc biệt của cuộc siêu lừa vĩ đại mà chính Tiên tri giáo hoàng giả là ‘thủ phạm đang sống’.

Chắc Luxipher và chúng quỷ đang ăn mừng lớn lắm vì cuộc đánh lừa mà nó đã là mối thù không đội trời chung với Đức Mẹ ngay từ sau khi Ông Bà Nguyên tổ phạm tội bất tuân lệnh Chúa mà ăn trái cấm :

“Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và Người Phụ Nữ, giữa miêu duệ dòng dõi ngươi và miêu duệ dòng dõi Người Phụ Nữ, chính Người Phụ Nữ sẽ đạp nát đầu ngươi, còn ngươi thì rình cắn gót chân Người ” ( Sáng thế ký 3,15 ).

Nó, Luxipher và bè lũ Satan mừng hét lớn vì ra như nó đang thành công đạt được điều mà suốt từ bao nhiêu thế kỷ, nó đã hết sức vất vả công phu mà chưa đạt được. Nay nhờ cuộc đánh lừa qua Tiên tri giả thực hiện mà đã gạt được tên dòng Đức Mẹ Đồng Công ra khỏi Sổ Bộ các Dòng tu trong khắp cả Giáo Hội của Vatican, một biến cố đã là một mốc chấm phá rất quan trọng, mốc lịch sử, mốc rất khí thế và tự tin để Chúng nó sẽ có thể gạt Đức Mẹ và ảnh hưởng của Đức Mẹ Đồng Công với một tốc độ thật nhanh ra khỏi Giáo Hội và thế giới, nhất là ra khỏi những người con riêng của Đức Mẹ mà nó đang rình cắn gót Chân Người.

Chắc Tam Điểm, Hội thờ Satan đang mở cờ trong bụng, đang hân hoan vui lắm, vì đã đánh lừa được con cái Đức Mẹ bỏ Đức Mẹ Đồng Công để chọn Mẹ Chúa Cứu Thế theo ý của chúng bày ra cho, một cách hợp pháp từ phía Tòa Thánh bởi những thành viên Tam Điểm gộc đang hăng say làm việc trong các Thánh Bộ !

Chắc kẻ thù của Đức Mẹ cũng là kẻ thù của Chúa đang reo vui thành công vì nó biết là không làm gì được Người Nữ Mặc Mặt Trời, nên đã đi bách hại, bắt nạt và đánh lừa các con của Người Nữ Đồng Công Maria !

Rồi nay mai, phải chăng người ta không còn ai thèm nhắc tới Danh của Vai trò và Sứ Mạng Đồng Công với Chúa Giêsu để cứu chuộc loài người của Đức Mẹ Maria nữa ?

Rồi mai đây, phải chăng người ta không còn ai chạy đến cầu xin Đức Mẹ nữa?

Rồi mai đây, phải chăng không còn người tôn sùng Trái Tim Mẹ, và không còn xướng vần Kinh Ave Maria, Kinh Mân Côi dâng kính Mẹ theo như Thánh Ý Thiên Chúa muốn nữa ?

Đó là mộng của Satan và đồ đệ của chúng !

Nhưng không đâu, mộng chúng sẽ không thành, vì cả trong những lúc bi thương như thế này và trong toàn bộ lịch sử Giáo Hội, lịch sử của thế giới trải qua bao thời đại, Thiên Chúa Tối Cao vẫn Làm Chủ, và Ngài luôn dành phần chiến thắng vẻ vang tối đa nhất cho Mẹ Rất Thánh Ngài.

Sách Khải Huyền của thánh Gioan đã cho chúng ta biết, khi Satan bách hại Người Nữ là Đức Mẹ thì trước đấy, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho Mẹ một ‘nơi’, để nơi đó có bao la cả một đoàn các con cái nhỏ bé khiêm tốn, hiếu thảo dễ thương của Chúa và của Mẹ, để họ nuôi Mẹ đủ một ngàn hai trăm sáu mươi ‘1260’ngày (Khải Huyền 12,1-6).

Nuôi bằng lòng sùng kính, mến yêu, tin cậy và tín thác; nuôi bằng từng giây phút từ lòng và môi miệng họ dù mưa bão hay thời tiết thuận hòa, họ vẫn cứ reo vang Kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ, là Lời Kinh khai mở công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa; họ nuôi Mẹ bằng việc hoàn toàn tận hiến cho Mẹ để làm những người con riêng đặc biệt của Mẹ theo gương Chúa Giêsu Hài Nhi.v.v.v.

Chúng ta, những người đang quyết tâm trung thành với Thiên Chúa và Con Yêu Dấu Ngài là Chúa Giêsu, đang quyết tâm nắm giữ tới hơi thở cuối cùng Mười Điều Răn Cha trên trời đã ban cho qua Tiên tri Môisê, chúng ta tin tưởng CHẮC CHẮN TRÁI TIM MẸ SẼ TOÀN THẮNG, TOÀN THẮNG, ĐẠI TOÀN THẮNG, để đem lại vinh danh tuyệt đỉnh cho Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ngàn trùng !

Trái Tim Đồng Công Vô Nhiễm Mẹ Maria mới là Đấng đạp nát đầu con Rắn già, để giải phóng các con Mẹ khỏi kìm kẹp của Satan và chúng quỷ đồ đệ; để thu hồi tất cả Vinh Quang về cho Thiên Chúa, vinh quang mà con cái loài người đã theo cám dỗ của ma quỷ để qui về ma quỷ, qui về con người thụ tạo thay vì phải qui trả tất cả về cho Thiên Chúa Hằng Sống là nơi phát xuất ra tất cả muôn vật hữu hình và vô hình…; vinh quang mà trước khi đọc Kinh Lậy Cha, Linh mục chủ tế đã hiệu triệu cộng đoàn dân Chúa : Chính nhờ Người ( Chúa Giêsu ) với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha Toàn Năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời, và mọi người đều tung hô : Amen – có nghĩa là chúng con hoàn toàn OK như vậy.

Từ nay, tất cả chúng ta hãy đón nhận Lời Trăn Trối đặc biệt của Chúa Giêsu cho từng chúng ta : “ Này con, ĐÂY LÀ MẸ của con ”. Và như thánh Gioan, chúng ta ai nấy trân trọng, cung kính, thảo mến, biết ơn, khiêm tốn, long trọng đón rước Mẹ về nhà cuộc đời cũng là nhà của cả cuộc sống chúng ta .

Từ nay, chúng ta không chỉ là chạy đến với Mẹ mỗi khi có vấn đề, mỗi khi có việc gì phải cầu xin mới chạy đến với Mẹ nữa, nhưng là 24 trên 24 với Mẹ cũng như Mẹ đã từng luôn là và cả hơn 24 trên 24 sát cánh đồng hành với chúng ta.

Từ nay, vui buồn sướng khổ, ngày đêm quí vị và các bạn cũng như Đồng Trung cố gắng lúc nào chúng ta cũng như em bé thơ để Mẹ ẵm, Mẹ bồng, Mẹ trông, Mẹ nựng, Mẹ yêu và Mẹ trang điểm giúp chúng ta xin vâng thực thi trọn hảo Thánh Ý Thiên Chúa, để làm vui, và làm mủi lòng Thiên Chúa Cha mà van xin Ơn Cứu Rỗi cho hết mọi anh chị em chúng ta trên khắp thế giới.

Và như thế, chúng ta đang là ‘nơi’ Thiên Chúa đã sắm sẵn cho Đức Mẹ để Mẹ được tôn sùng, yêu mến, dưỡng nuôi khi Người đã đến lúc phải trốn vào Sa Mạc của Rừng Hoang thời Sách Khải Huyền đang mở ra cho chúng ta một cách hết sức rõ ràng, sáng sủa và chính xác trong Sách Sự Thật hiện nay !

Thân ái, đồng hành và đồng cảm với quí vị và các bạn !

ĐaMinh Đồng Trung

Chủ Nhật, ngày 06 tháng 11 năm 2016