Đồng tính luyến ái: Một vấn đề của văn hóa hay truyền thống?

Sau đây là phát biểu của ĐGH Francis trong buổi họp báo trên chuyến bay từ Armenia, ngày 26 tháng 06, 2016:

On the flight“Tôi sẽ lặp lại những gì tôi đã nói trong chuyến đi đầu tiên của tôi. Tôi lặp lại những gì Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo nói: Rằng họ không được kỳ thị, rằng họ phải được tôn trọng và được đồng hành theo lối mục vụ. Người ta có thể lên án, nhưng không phải vì những lý do thần học, nhưng vì lý do của hành vi chính trị … Một số biểu hiện cụ thể thật quá gây khó chịu cho người khác, không phải sao? … Nhưng đây là những điều vốn không có gì để bàn cãi. Vấn đề là một người vốn có một điều kiện, có thiện chí và là người tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta là ai mà xét đoán? Và chúng ta cũng phải đi cùng họ … đây là những gì giáo lý cho biết, một giáo lý rõ ràng. Kế đến, có truyền thống ở một số nước, trong một số nền văn hóa vốn có một tâm lý khác nhau về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng Giáo Hội không phải chỉ cầu xin tha thứ – như “Đức Hồng y Mác” nói (cười) – Không chỉ cầu xin người đồng tính, vốn bị xúc phạm tha thứ cho. Nhưng Giáo hội phải cầu xin tha thứ từ người nghèo khó, từ phụ nữ bị khai thác, từ trẻ em bị bóc lột lao động. Giáo Hội phải cầu xin tha thứ vì đã ban phép lành cho rất nhiều vũ khí. Giáo Hội phải cầu xin tha thứ vì đã không hành xử nhiều lần – khi tôi nói Giáo Hội, tôi có ý nói là Kitô hữu! Giáo Hội là thánh thiện, chúng ta đều là tội nhân! – Kitô hữu phải cầu xin tha thứ vì đã không đi kèm với rất nhiều lựa chọn, rất nhiều gia đình … Tôi nhớ từ thời thơ ấu của tôi văn hóa ở Buenos Aires, văn hóa Công giáo bị đóng kín. Tôi đến đó, ờ! Một gia đình ly dị không thể vào nhà, và tôi đang nói về 80 năm trước đây. Nền văn hóa đã thay đổi, nhờ ơn Chúa.”

TC chuyển dịch từ: https://en.denzingerbergoglio.com/2016/06/27/homosexuality-a-problem-of-culture-or-tradition/

Nếu quý vị nhận được bài viết này qua email và muốn đọc thêm những bài khác xin ghé vào trang thoisuconggiao.com để đọc những bài khác.

Im lặng là đồng ý, là mắc tội đồng lõa. Theo lời khuyên của Tiến Sĩ Kelly thì chúng ta nên thông báo cho mọi người biết những gì đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo trong thời điểm này bằng cách chia sẻ rộng rãi những bài viết này hoặc giới thiệu trang mạng Thời Sự Thời Cuối để nhiều người được biết Sự Thật.

Để bảo đảm tính xác thực của bài viết và cũng vì lòng bác ái để cho nhiều linh hồn khác được biết Sự Thật, yêu cầu những trang mạng đăng tải những bài viết của trangThời Sự Thời Cuối phải trích rõ nguồn gốc.