Mừng 65 năm linh mục của Đưc Thánh Cha Benedicto

Kính thưa quý vị yêu mến Giáo Hội Tông Truyền,

Hôm qua chúng tôi được một linh mục rất thân với linh mục ĐT cho biết là ngài đang làm tuần 7 ngày để kính tặng Đức Thánh Cha Benedictô nhân 65 năm nhận lãnh thiên chức linh mục của ngài (29/06/1951). Trong 7 ngày này ngài dâng cho ĐTC Benedicto 50 kinh Mân Côi mỗi ngày. Vì biết quá trễ nên chúng tôi chưa kịp đăng mà mãi đến giờ mới có dịp báo cho quý vị biết. Vậy chúng tôi kêu gọi quý vị đáp lại lời mời gọi này và nếu ai hoàn cảnh không cho phép thì tùy lòng hảo tâm mà kính dâng tặng ngài.

Trong thời gian qua chúng tôi có biết một số anh chị em vẫn mong muốn cha ĐT tiếp tục chia sẻ để họ cảm thấy ấm lòng hơn trong thời điểm rất quan trọng này trong lịch sử và như chúng tôi được biết thì cha ĐT cũng sẽ thu xếp để tiếp tục chia sẻ với chúng ta trong tương lai gần đây.

Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin báo cho quý vị biết là nay mai quý vị sẽ thấy các linh mục của quý vị sẽ phải đi học một khóa huấn luyện về bí tích giải tội do những vị từ Vatican gởi đến. Chúng tôi không cần nói thì quý vị cũng biết được những gì sắp xảy ra để báng bổ bí tích Hòa Giải và bí tích Thánh Thể.

Sau đây xin giới thiệu cho quý vị đoạn video dưới đây để quý vị nghe. Đây là tin vui cho những quý vị nào rước lễ trên lưỡi nhưng lại là hung tin cho những ai làm ngược lại hoặc các thừa tác viên Thánh Thể: