ĐGM Athanasius Schneider: Cuộc khủng hoảng đức tin trong Giáo hội ngày nay

Ngày 09 tháng 5, 2016.

Đức tin Công giáo và thú nhận sự thật

Đức Cha Athanasius Schneider, Giám mục phụ tá của Astana

Diễn đàn Cuộc sống Roma- 06 tháng 5, 2016.

Các học thuyết về chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa duy con người hình thành khung lý trí của thế giới ngày nay. Kể từ cuộc Cách mạng Pháp chúng đã chế ngự gần như tất cả các lĩnh vực của đời sống công cộng và đã xâm chiếm trong giai đoạn tiến bộ những khu vực rộng lớn của đời sống Giáo Hội. Vào đầu thế kỷ 21, chúng ta đang chứng kiến một cuộc bỏ đạo trong xã hội dân sự, giống như một cuộc nổi dậy trực tiếp và gần giống như ngày tận thế chống lại chính Thiên Chúa và chống lại trật tự thiêng liêng được thiết lập của luật tự nhiên.

Trong những lần khủng hoảng đức tin trước kia, ngay cả khi chúng đã có một tầm gần như phổ quát, vẫn bị hạn chế trong một sự thật cụ thể của đức tin (ví dụ như tà thuyết trong thế kỷ thứ 4). Trong thời kỳ khủng hoảng niềm tin trước kia, tội lỗi đã không được chứng minh về mặt lý thuyết, với lý do có thể là lý do “mục vụ” hoặc với lý do của lòng thương xót hhay sự dịu dàng của Thiên Chúa, như người ta có thể thường nghe thấy trong thời chúng ta. Trong những thời điểm đó, người ta biết rằng tội lỗi là tội lỗi và ngường ta đã nói thẳng sự thật. Tuy nhiên, trong thời chúng ta, chủ nghĩa tương đối giáo điều, đạo đức và phụng vụ đạt tỷ lệ chưa từng có trong Giáo Hội. Trong những lúc như vậy một số những lời có tính đột phá và rõ ràng của Huấn Quyền tối cao từ thời hiện đại (thế kỷ 19 và 20) bộc lộ bản chất thật sự lời tiên tri. Trong một tình huống, được đánh dấu bởi hoang mang và trong đó các tín hữu không ít khi nhận được một dưỡng chất tinh thần vô vị đại diện cho một nền văn hóa độc đoán, như lời của Huấn Quyền của thời hiện đại chúng ta có hiệu lực của một thứ dinh dưỡng thực sự và một tiếng thở dài nhẹ nhõm tươi mới. Thật vậy, chúng có tinh thần thực sự của Tin Mừng và của các Tông Đồ, và đong đầy tâm trí và linh hồn chúng ta bằng một thứ hương thơm thiên đàng và cho chúng ta một xác tín và quả quyết siêu nhiên.

Rút tỉa từ Công Đồng Vatican I (Constitutio dogmatica, Dei Filius de fide catholica, cap. 4)

Tính bất biến của đức tin Công Giáo

“Học thuyết của chủ nghĩa duy lý hay chủ nghĩa tự nhiên bít kín tâm trí của con người và đời sống luân lý của các quốc gia ra đời và lan rộng khắp thế giới, – nó hoàn toàn trái ngược với đạo Thiên Chúa, vì đây là nguồn gốc siêu nhiên, – vốn nỗ lực để qui về Chúa Kitô, Đấng duy nhất là chúa tể và vị cứu tinh của chúng ta. Do đó, họ sẽ thiết lập những gì họ gọi là quy tắc của lý do đơn giản hoặc tự nhiên. Việc từ bỏ và từ chối tín ngưỡng Kitô giáo, và sự khước từ Thiên Chúa và Đức Kitô của mình, đã đẩy tâm trí của nhiều người vào vực thẳm của thuyết phiếm thần, duy vật và chủ nghĩa vô thần, và hậu quả là họ phấn đấu để tàn phá bản chất hợp lý của chính nó, từ chối bất kỳ tiêu chí của những gì là đúng và công bằng và lật đổ chính nền tảng của xã hội loài người.

” Than ôi với nghịch đạo này lan rộng ở mọi hướng, nó đã khiến nhiều người thậm chí những con cái của Giáo Hội Công Giáo đã đi lạc khỏi con đường đạo đức chính tông, và khi sự thật dần dần bị giảm bớt nơi họ, sự nhạy cảm Công giáo của họ đã bị suy yếu . Bị dẫn lạc lối bởi nhiều giáo huấn đa dạng và lạ lẫm (Hebr 13: 9) và lầm lẫn giữa bản chất và ân sủng, giữa kiến thức của con người và lòng tin vào Thiên Chúa, họ bị làm sai lệch ý nghĩa đích thực của các tín điều mà Mẹ Giáo Hội Thánh nắm giữ và dạy, và gây nguy hiểm đến tính toàn vẹn và tính xác thực của đức tin.

Sự vâng phục của đức tin

“Kể từ khi con người phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Chúa của họ, và lý do được tạo dựng là hoàn toàn tùy thuộc vào sự thật vô tác, chúng ta có nghĩa vụ dâng cho Thiên Chúa là Đấng mạc khải sự phục tùng hoàn toàn trí tuệ và ý chí bởi đức tin. Đức tin này, đó là sự khởi đầu của sự cứu rỗi con người, điều mà Giáo hội Công giáo tuyên xưng là một nhân đức siêu nhiên, nhờ đó, với ân sủng của Thiên Chúa truyền cảm hứng và hỗ trợ chúng ta, chúng ta tin là đúng những gì Người đã tiết lộ, không phải vì chúng ta nhận thức chân lý nội tại của nó bởi ánh sáng tự nhiên của lý trí, nhưng vì uy quyền của thiên Chúa, Đấng tạo ra mạc khải và không thể lừa dối hay bị lừa gạt.

“Do đó, tình trạng của những người bởi ơn đức tin từ trời đã chấp nhận sự thật Công giáo, thì khác với tình trạng của những ai bị dẫn dắt bởi ý kiến con người, theo một tôn giáo giả trá; đối với những người đã chấp nhận đức tin dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội không bao giờ có thể có bất kỳ nguyên nhân nào thay đổi đức tin này hoặc thắc mắc.

“Do đó, tất cả tín hữu Kitô giáo bị cấm không được bảo vệ những điều như kết luận hợp pháp về những ý kiến khoa học vốn được biết đến là trái với giáo lý đức tin, đặc biệt là nếu chúng đã bị Giáo hội lên án; và hơn nữa, họ hoàn toàn bị ràng buộc phải tuân giữ những sai lạc đó vốn những điều dối trá ấy có vẻ như là sự thật.

“Đối với giáo lý đức tin mà Thiên Chúa đã tiết lộ, được đưa ra không phải là một số khám phá triết học có khả năng được hoàn thiện bởi trí thông minh của con người, nhưng là một ký thác thánh thiên được cam kết với hiền thê của Chúa Kitô để được bảo vệ trung thành và được ban hành chắc chắn. Do đó, ý nghĩa của các tín điều thiêng liêng bao giờ cũng được duy trì, điều mà đã một khi được tuyên bố bởi Hội Thánh, và chẳng bao giờ có bất kỳ sự từ bỏ nào về ý thức này dưới lý do hoặc nhân danh của một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Có thể hiểu, kiến thức và trí tuệ tăng theo thời đại và nhiều thế kỷ qua đi, và sự triển nở mạnh mẽ to lớn, nơi mỗi người và tất cả, nơi cá nhân và toàn thể Giáo Hội: nhưng điều này chỉ có trong thể loại thích hợp của nó, để nói rằng, trong cùng một giáo lý, cùng một ý nghĩa, và cùng sự hiểu biết (x Vincentius Lerinensis, Commonitorium, 28).

“Trong việc thực hiện chức phận mục vụ tối cao của chúng ta, chúng ta nài xin tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và chúng ta truyền lệnh, bởi thẩm quyền của Người là Thiên Chúa và Đấng cứu Độ chúng ta, tất cả Kitô hữu, đặc biệt là những người trong thẩm quyền hoặc có trách nhiệm giảng dạy, rằng họ phải đóng góp nhiệt tình và công sức của họ để ngăn ngừa và loại bỏ các sai lạc này từ Giáo Hội và sự phát tán ánh sáng của đức tin thuần khiết. “(Constitutio dogmatica, Dei Filius de fide catholica, cap. 4)

Rút tỉa từ Thánh Giáo Hoàng Piô X (Encyclical E supremi apostolatus, 1903)

Cuộc chiến hiện xảy ra hầu như ở khắp mọi nơi, khuấy động và xúi giục chống lại Thiên Chúa

“Để loại bỏ tất cả những ảo tưởng vô ích, chúng ta nhấn mạnh rằng chúng ta không muốn có, và với sự trợ giúp của Thiên Chúa chẳng bao giờ là gì trước xã hội loài người, nhưng là sứ giả của Thiên Chúa, của Đấng có thẩm quyền mà chúng ta ẩn náu nơi Người. Những điều Thiên Chúa quan tâm cũng sẽ là những điều chúng ta quan tâm, và vì những điều này chúng ta được định sẳn để hiến dâng tất cả sức mạnh của chúng ta và chính sự sống của chúng ta. Một cuộc chiến phạm thượng hiện đang xảy ra hầu như ở khắp mọi nơi, khuấy động và xúi giục chống lại Thiên Chúa. Sự thật là, ‘các quốc gia nổi giận, và dân chúng lập mưu vô ích? “(Thánh thi 2:1) chống lại Đấng Tạo Hóa của họ, vì vậy thường xuyên là tiếng kêu của những kẻ thù của Thiên Chúa:”hãy để chúng tôi yên”(Gióp 21: 14 ). Và như có thể được dự kiến chúng ta nhận ra bị dập tắt giữa hầu hết nhân loại tất cả sự tôn trọng đối với Thiên Chúa Vĩnh Hằng, và không quan tâm trả về cho Đấng Tối Cao những biểu hiện của đời sống công khai hoặc thầm kín – Nói cho đúng hơn, mọi nỗ lực và mưu kế được sử dụng để tiêu diệt hoàn toàn ký ức và hiểu biết về Thiên Chúa.

“Sự thật, điều như thế là sự táo bạo và phẫn nộ được dùng ở khắp mọi nơi trong việc đàn áp tôn giáo, trong cuộc chiến chống lại các giáo điều của đức tin, trong nỗ lực trắng trợn để nhổ bỏ và tiêu diệt tất cả các mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa! Trong khi, mặt khác, và điều này theo Thánh Phaolo tông đồ (Thêxalônica 2- 2: 3) là dấu hiệu phân biệt của tên Phản Kitô, người đàn ông với sự táo bạo vô hạn đã tự đặt mình vào địa vị của Chúa, nâng mình lên trên tất cả đó để được gọi là Thiên Chúa; trong cách hành động như vậy, mặc dù hắn không thể hoàn toàn dập tắt nơi bản thân, tất cả các hiểu biết về Thiên Chúa, hắn đã khinh dể uy nghi của Thiên Chúa và, như thể nó là, được làm bởi thế gian, một ngôi đền trong đó bản thân hắn được tôn thờ. ‘Hắn ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa, thể hiện mình như thể hắn là Thiên Chúa ”

“Chúng ta sẽ không bao giờ bằng nỗ lực hết mình, thành công trong việc kêu gọi người ta trở về với vẻ uy nghi và quyền thế của Thiên Chúa, ngoại trừ bởi Chúa Giêsu Kitô. ‘Không một ai,’ Thánh Tông Đồ khuyên chúng ta: ‘có thể đặt nền tảng khác hơn nền tảng đã được đặt, đó là Chúa Giêsu Kitô “. Chính Đức Kitô duy nhất là … Thiên Chúa thật và là Con Người thật: ngoài Người ra không ai có thể biết Thiên Chúa với hiểu biết để được cứu rỗi “, “Không ai biết Chúa Cha trừ Chúa Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.(Math. 11: 27). Do đó, để khôi phục lại tất cả mọi thứ trong Chúa Kitô và dẫn dắt người ta trở về với sự tùng phục Thiên Chúa là cùng đích duy nhất. Về điều này, thì bổn phận chúng ta phải dâng hiến mối quan tâm của chúng ta – để dẫn nhân loại về lại dưới sự thống trị của Chúa Kitô. Khi chúng ta nói với Chúa rằng chúng ta không có ý định trơ ra không chú ý đến tất cả mọi thứ vật chất mà người ta đã tưởng tượng, nhưng đối với Thiên Chúa thật và hằng sống, ba ngôi trong một bản thể, Đấng Tạo Hóa của thế giới, Đấng khôn ngoan nhất đặt ra mọi thứ, Đấng duy nhất ban lề luật, Đấng trừng phạt kẻ ác và thưởng ban cho kẻ đức hạnh.

“Nhiệm vụ đã được áp đặt như nhau trên chúng ta và trên tất cả các giám mục bao gồm cả việc mang lại kỷ luật Giáo Hội cho xã hội loài người. Nhưng, nếu mong muốn của chúng ta để điều này được thực hiện, chúng ta phải sử dụng mọi phương tiện và năng lực của mình để làm biến mất hoàn toàn cái gian ác to lớn và đáng ghét, rất đặc trưng của thời đại chúng ta – sự thay thế của con người đối với Thiên Chúa. Điều này được thực hiện, vẫn để khôi phục lại vị trí xưa của những luật thánh trong danh dự và lời khuyên của Tin Mừng; để lớn tiếng công bố những sự thật được Giáo hội dạy bảo, và giáo lý của Giáo Hội về sự thiêng liêng của hôn nhân, về giáo dục và kỷ luật của thanh thiếu niên. Chúng ta sẽ tận sức để đạt được nó.

” Một giáo huấn tôn giáo không đủ và khiếm khuyết khiến cho có rất nhiều sự mất mát đức tin. Thật không phải khi cho rằng sự tiến bộ của kiến thức dập tắt đức tin; chứ không phải vì dốt nát và sự thiếu hiểu biết hơn trong giáo lý đức tin đang chiếm ưu thế, lớn hơn là sự tàn phá bị tôi luyện bởi sự ngờ vực. Và đây là lý do tại sao Chúa Kitô truyền cho các Tông Đồ: “Hãy ra đi giảng dạy  muôn dân”(Matthieu 28: 19).

“Thời đại chúng ta sống đòi hỏi hành động – nhưng hành động bao gồm toàn bộ trong việc quan sát với độ trung thực và đầy nhiệt huyết về lề luật Chúa và giới luật của Giáo Hội, trong sự bày tỏ thẳng thắn và cởi mở về tôn giáo, trong việc thực hiện tất cả các loại công việc từ thiện, mà không quan tâm đến tư lợi hoặc lợi dụng thế gian. Những ví dụ minh bạch như vậy được đưa ra bởi đội quân lớn lao của những chiến binh của Chúa Kitô sẽ là mối lợi lớn hơn nhiều trong việc di chuyển và lôi kéo nhân loại hơn là lời nói và những nghị luận cao cả. … Ôi! khi ở mọi thành phố và làng quê luật của Chúa được quan sát trung thực khi lòng tôn trọng được hiển thị cho những điều thiêng liêng, khi các bí tích được thường xuyên lui tới trong cách thức đúng đắn, và các sắc lệnh của đời sống Kitô hữu được thực hiện, – nó cũng sẽ đóng góp phần lớn vào phúc lợi xã hội chóng qua và lợi thế của xã hội loài người. Sẽ được rõ ràng cho tất cả mọi người rằng Giáo Hội, chẳng hạn như nó đã được Chúa Kitô thiết lập, phải được hưởng đầy đủ và toàn quyền tự do và độc lập khỏi mọi thống trị bên ngoài; và chúng ta, trong nhu cầu cùng một sự tự do, được bảo vệ không chỉ là quyền thiêng liêng về tôn giáo, mà còn được tư vấn cho hạnh phúc chung và sự an toàn của các quốc gia. Vì thật sự vẫn là “lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề”(Timothe 1- 4: 8) – khi điếu này là mạnh mẽ và hưng thịnh “người ta sẽ ‘thực sự’ ngồi trong sự viên mãn của hòa bình” (Is.32: 18 ) “(Thông điệp E apostolatus supremi từ ngày 04 tháng 10 năm 1903;. số 4-5; 8-9; 12; 14)

Rút tỉa từ ĐGH Piô XII (Encyclical Summi pontificatus, 1939)

Truất ngôi của Đức Kitô

“Tại đầu con đường dẫn đến sự phá sản tinh thần và luân lý của ngày nay hãy chịu đựng những nỗ lực bất chính của không ít người nhằm truất ngôi Chúa Kitô; từ bỏ lề luật của sự thật mà Người đã tuyên bố và từ bỏ lề luật yêu thương vốn là hơi thở cuộc sống của Vương Quốc Người.

“Trong sự công nhận đặc quyền đế vương của Đức Kitô và trong sự trở lại của các cá nhân và cộng đoàn đối với lề luật về sự thật và tình yêu của Người chỉ có cách duy nhất để cứu rỗi.”

Sự từ chối luật luân lý đang phá hủy sự hiệp nhất của châu Âu

“Thời hiện tại bởi chuyện thêm những sai lạc mới vào những giáo điều sai lạc của quá khứ, đã đẩy những sai lạc này đến chỗ cực đoan, chắc chắn dẫn đến một trôi dạt về phía hỗn loạn. Trước hết, chắc chắn rằng nguyên nhân căn bản và tối hậu của các tệ nạn mà chúng ta lấy làm tiếc trong xã hội hiện đại là sự phủ nhận và từ chối một chuẩn mực phổ quát của đạo đức cũng như cho cuộc sống cá nhân và xã hội như đối với quan hệ quốc tế; Chúng ta muốn nói đến sự coi thường, rất phổ biến hiện nay, và sự lãng quên luật tự nhiên của chính nó, trong đó có nền tảng của nó nơi Thiên Chúa, khi Thiên Chúa bị căm ghét, mỗi nền tảng đạo đức bị suy yếu; tiếng nói của lương tâm bị nín lặng hoặc ở bất kỳ tỷ lệ phát triển rất mờ nhạt nào, tiếng nói đó vốn đang dạy dỗ thậm chí cho người mù chữ và các bộ lạc mọi rợ những gì là tốt và những gì là xấu, những gì hợp pháp, những gì bị cấm, và khiến cho con người cảm thấy mình có trách nhiệm cho hành động của họ trước một Thẩm phán Tối cao.

“Ở châu Âu, sự từ chối các nguyên tắc cơ bản của đạo đức có nguồn gốc của nó, trong sự từ bỏ giáo huấn Kitô giáo mà trong đó Ngai Phêrô là sự tích lũy và là nơi đề xướng. Giáo huấn đó một khi đã ban ra gắn kết tinh thần đối với một châu Âu vốn, có trình độ, được phong tước và được khai hóa bởi Thánh Giá, đã đạt được một mức độ tiến bộ văn minh như vậy để trở thành bậc thầy của các dân tộc khác, của các châu lục khác. Nhưng, sự cắt lìa khỏi quyền giáo huấn không thể sai lầm của Giáo Hội, không phải là một vài anh em ly khai đã quá đà để lật đổ giáo điều trung tâm của Kitô giáo, Thiên tính của Chúa Cứu Thế, và qua đó đã đẩy nhanh tiến trình suy đồi tâm linh “.

Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống công cộng

“Thánh Kinh kể lại rằng khi Chúa Giêsu bị đóng đinh ‘có bóng tối bao trùm cả trái đất’ (Matthieu 27: 45); một biểu tượng đáng sợ về những gì đã xảy ra và những gì một cách tâm linh còn xảy ra bất cứ nơi nào có sự nghi ngờ, mù quáng và tự hào về bản thân, đã thành công trong việc loại trừ Đức Kitô ra khỏi cuộc sống hiện đại, đặc biệt là ra khỏi đời sống công cộng, và đã làm xói mòn niềm tin vào Thiên Chúa cũng như niềm tin nơi Chúa Kitô. Hậu quả là các giá trị đạo đức mà trong những thời khác hành vi công khai và riêng tư được đánh giá đã rơi vào chuyện cũ rích; và nhiều nền văn minh được ca tụng của xã hội, vốn từng có những tiến bộ nhanh chóng hơn bao giờ hết, đang rút con người, gia đình và đất nước khỏi những tác động thần thánh và khả năng tái tạo các ý tưởng về Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, đã khiến xuất hiện trở lại, tại các khu vực mà trong nhiều thế kỷ ánh lên sự tráng lệ của nền văn minh Kitô giáo, một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, một cách riêng biệt hơn bao giờ hết, một cách đau buồn hơn bao giờ hết, những dấu hiệu của một suy đồi và chủ nghĩa tà giáo hủ bại: “có bóng tối khi họ đóng đinh Chúa Giêsu”( Matthieu 27: 45).

“Nhiều người có lẽ, trong khi từ bỏ giáo huấn của Đức Kitô, đã không hoàn toàn ý thức bị dẫn đi lạc lối bởi một ảo ảnh của những cụm từ lấp lánh, vốn tuyên bố sự bất hòa là một lối thoát khỏi ách nô lệ nơi họ từng ở trước khi bị cầm giữ; sau đó họ cũng không thấy trước hậu quả cay đắng của sự hoán đổi sự thật vốn giải thoát họ, vì sự lầm lạc khiến họ trở nên nô lệ. Họ không nhận ra rằng, trong việc từ bỏ các lề luật của Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và là Người Cha, và các giáo lý hợp nhất và nâng cao của tình yêu Chúa Kitô, họ đã từ bỏ bản thân vào ý thích về một thứ trí tuệ nghèo nàn, hay thay đổi của loài người; họ nói về những tiến bộ, khi họ lại suy thoái; được nâng lên,  khi họ lại cắm đầu xuống; vươn đến sự kế thừa, khi họ cúi xuống thân phận tôi tớ. Họ không nhận thấy sự bất lực về mọi nỗ lực của con người để thay thế lề luật của Đấng Kito bằng bất cứ điều gì tương đương với nó; ‘Chúng trở thành vô ích trong suy nghĩ của họ “(Rm 1:. 21).

“Với sự suy yếu của niềm tin vào Thiên Chúa và vào Chúa Giêsu Kitô, và sự tối tăm trong tâm trí của nhân loại về ánh sáng của những nguyên tắc đạo đức, nơi đó đã biến mất nền tảng cần thiết của sự ổn định và tĩnh lặng của trật tự bên trong và bên ngoài, riêng tư và công khai, vốn một mình có thể hỗ trợ và bảo vệ sự thịnh vượng của các quốc gia.

“Giáo hội Công giáo, Kinh Đô của Thiên Chúa, của vì Vua là Chân Lý, Đấng có luật yêu thương và có kế hoạch vĩnh cửu” (Thánh Augustine, Ep. 138 Ad Marcellinum, 3, 17), đang không sợ hãi rao giảng toàn bộ sự thật về Chúa Kitô và làm việc cực nhọc như tình yêu của Chúa Kitô, đòi hỏi với lòng nhiệt thành của một người mẹ, hiên ngang như là một dấu chỉ của bình an trong cơn bão lỗi lầm và niềm đam mê đang chờ thời điểm khi bàn tay đầy toàn năng của Chúa Kitô Vua sẽ dẹp yên cơn bão tố và xua đuổi các linh hồn bất hòa vốn đã gây ra nó.

“Quý vị cũng vậy, hãy cầu nguyện, sự dũng cảm tuyên xưng Đức tin của quý vị ngày nay đòi hỏi khó khăn, đau đớn và không hiếm khi phải anh dũng hy sinh; Hãy cầu nguyện cho quý vị, cho các thành viên đau khổ và đớn đau của Giáo Hội, khi Chúa Giêsu đến để an ủi và chữa lành nỗi đau của quý vị, và đừng quên với sự trợ giúp của một tinh thần thực sự về việc thực thi sám hối hành xác và xứng đáng để làm cho những lời cầu nguyện của quý vị được chấp nhận hơn trong mắt của Người, mà Người với lòng thương xót có thể rút ngắn thời gian thử thách và do đó lời của tác giả Thánh Vịnh có thể được xác nhận: “Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân” (Tv 107: 28).

 

“Và quý vị, quân đoàn trong trắng thuộc đám con cái rất yêu thương và thân thiết với Chúa Giêsu, khi Rước Bánh Sự Sống, hãy dâng lên lời cầu nguyện đơn giản và ngây thơ của quý vị và kết hợp chúng với những người của Giáo Hội hoàn vũ. Trái tim của Chúa Giêsu, Đấng yêu thương quý vị, không chống lại lời khẩn cầu vô tội của quý vị. Mọi người hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện không ngừng: “Hãy cầu nguyện không ngừng” (Thêxalônica 1 – 5:17) “. ( Encyclical Summi pontificatus từ ngày 20 tháng 10 1939; số 21-22; 28-32; 110; 113-114)

Một vị đại giám mục của thời đại chúng ta, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen – Người Tôi Tớ Đáng Kính của Thiên Chúa, đã thực hiện một số khẳng định rất ấn tượng vốn xác nhận hoàn toàn những tiếng nói tiên tri của Huấn Quyền tối cao đã có trong thế kỷ 19 (Piô IX và Hội đồng Vatican I) và nửa đầu thế kỷ 20 (Piô X và Piô XII).

Rút tỉa từ Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen

“Tên Phản Kitô sẽ không thể được gọi như vậy; nếu như hắn không có người đi theo. Hắn sẽ không mặc quần đỏ, cũng không phun ra điều độc hại, cũng không mang theo một cây đinh ba, cũng không vẫy đuôi mũi tên như Mephistopheles trong Faust. Kẻ đội lốt này đã giúp Quỷ dữ thuyết phục người ta rằng hắn không tồn tại. Khi không có ai nhận ra, hắn càng thực thi quyền lực hơn. Thiên Chúa đã xác định chính mình “Ta là Đấng Hằng Hữu” và tên Quỷ dữ là “Hắn là kẻ không tồn tại”. “Không nơi nào trong Kinh Thánh chúng ta tìm thấy điều khoản niềm tin sai lạc phổ biến về tên Quỷ dữ là một gã hề mặc quần áo giống như lần đầu tiên mặc đồ ‘đỏ’. Thay vào đó hắn được mô tả như một thiên thần sa ngã từ thiên đàng, là ‘hoàng tử của thế giới này’, mà công việc của hắn là để nói với chúng ta rằng không có thế giới nào khác. Lý luận của hắn rất đơn giản: nếu không có thiên đàng thì không có địa ngục; nếu không có địa ngục, thì không có tội; nếu không có tội thì không có phán xét, và nếu không có sự phán xét thì điều ác là điều tốt và điều tốt là điều ác. Nhưng trên tất cả những mô tả này, Chúa Giêsu dạy chúng rằng hắn sẽ có rất nhiều nét giống như Người, rằng hắn sẽ lừa dối những người được tuyển chọn, và chắc chắn không có ma quỷ nào từng được thấy trong cuốn sách ảnh có thể lừa dối những người được tuyển chọn. Hắn sẽ đến trong thời đại mới này như thế nào để giành dựt các tín hữu gia nhập vào tôn giáo của hắn? Niềm tin của người Nga trước thời Cộng sản là hắn sẽ đến và ngụy trang là kẻ Đại nhân đạo; hắn sẽ nói chuyện hòa bình, thịnh vượng và nhiều điều không nhằm dẫn chúng ta tới Thiên Chúa, nhưng khi kết thúc thì nằm trong tay chúng. . . Sự cám dỗ thứ ba, trong đó Satan yêu cầu Chúa Kitô thờ phượng nó và mọi nước trên thế giới sẽ là của Người, sẽ trở thành thứ cám dỗ để có một tôn giáo mới mà không có Thánh Giá, một phụng vụ mà không có sự sống đời sau, một tôn giáo để tiêu diệt một tôn giáo, hay một chính trị – vốn là một tôn giáo – đem mọi sự trao cho Caesar ngay cả những gì thuộc về Thiên Chúa. Chung quy dường như tình yêu của hắn dành cho nhân loại và cuộc nói chuyện lém lỉnh của hắn về tự do và bình đẳng, hắn sẽ có một bí mật lớn, mà hắn sẽ chẳng nói với ai: hắn sẽ không tin vào Thiên Chúa. Bởi vì tôn giáo của hắn sẽ là tình huynh đệ mà không có tình cha của Thiên Chúa, hắn sẽ lừa dối ngay cả những người được tuyển chọn. Hắn sẽ thiết lập một phản Giáo Hội, vốn sẽ là thứ bắt chước Giáo Hội, vì hắn, tên Quỷ dữ, là kẻ bắt chước Thiên Chúa. Giáo Hội đó sẽ có tất cả danh tiếng và đặc tính của Giáo Hội, nhưng ngược lại và trống rỗng về nội dung thiêng liêng của nó. Nó sẽ là một thân thể mầu nhiệm của tên Phản Kito mà trong tất cả vẻ bề ngoài sẽ giống như thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. “(Cộng sản và lương tâm của phương Tây).

“Nếu tôi không phải là người Công giáo, và đang tìm kiếm Giáo Hội thật trong thế giới hôm nay, tôi sẽ tìm kiếm một Giáo Hội không thật dễ thương với thế giới; nói cách khác, tôi sẽ tìm cái Giáo Hội mà thế gian ghét bỏ. Lý do của tôi để làm điều này sẽ là, nếu Chúa Kitô hiện diện trong bất kỳ một trong những nhà thờ của thế giới ngày nay, Người ắt phải bị ghét như Người từng bị khi Người còn ở trên trái đất bằng xương bằng thịt. Nếu ngày nay quý vị tìm kiếm Đức Kitô, thì hãy tìm Giáo Hội không hòa hợp với thế giới. Hãy tìm Giáo Hội mà thế giới căm ghét, như Chúa Kitô đã bị thế giới ghét bỏ. Hãy tìm Giáo Hội, mà thế giới bác bỏ vì nó tuyên bố nó là không thể sai lầm, như Philatô chối bỏ Chúa Kitô, vì Người gọi mình là Sự Thật. Nếu Giáo Hội không được yêu thích với tinh thần của thế giới, thì nó không trần tục, và nếu nó không trần tục, nó là thuộc thiên đàng. Vì nó là thế giới khác, nó được yêu thương vô cùng và bị ghét vô cùng như là chính Đức Kitô. “(Lời nói đầu, trong quyển Radio Replies)

“Thế giới có thể không đồng ý với Giáo Hội, nhưng thế giới biết rất chắc chắn những gì nó không đồng ý. Trong tương lai như trong quá khứ, Giáo Hội sẽ không khoan dung về sự thiêng liêng của hôn nhân, vì những gì Thiên Chúa đã kết hợp thì không ai có thể phân  ly; Giáo Hội sẽ không khoan dung về tín ngưỡng của mình, và sẵn sàng chết vì nó, vì Giáo Hội không sợ những kẻ giết thân xác, nhưng sợ những Đấng có quyền ném thân xác và linh hồn vào địa ngục. “(Moods and Truths)

“Tha thứ áp dụng cho tội lỗi, không dung nạp đối với sai lạc … Kiến trúc sư không dung nạp cát như nền móng cho tòa nhà chọc trời như bác sĩ không dung nạp vi trùng trong phòng thí nghiệm. Khoan dung không áp dụng đối với chân lý hay nguyên tắc. Về những điều này chúng ta phải cố chấp, và vì loại bất khoan dung này, rất cần thiết để đánh thức chúng ta khỏi phun ra đa cảm, tôi thực hiện một lời cầu xin. Sự bất dung nạp về loại này là nền tảng của mọi sự ổn định. “(Old Errors and New Labels)

TC chuyển dịch từ: http://voiceofthefamily.com/bishop-athanasius-schneider-the-crisis-of-the-faith-in-the-church-today/

Nếu quý vị nhận được bài viết này qua email và muốn đọc thêm những bài khác xin ghé vào trang thoisuconggiao.com để đọc những bài khác.

Im lặng là đồng ý, là mắc tội đồng lõa. Theo lời khuyên của Tiến Sĩ Kelly thì chúng ta nên thông báo cho mọi người biết những gì đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo trong thời điểm này bằng cách chia sẻ rộng rãi những bài viết này hoặc giới thiệu trang mạng Thời Sự Thời Cuối để nhiều người được biết Sự Thật.

Để bảo đảm tính xác thực của bài viết và cũng vì lòng bác ái để cho nhiều linh hồn khác được biết Sự Thật, yêu cầu những trang mạng đăng tải những bài viết của trang Thời Sự Thời Cuối phải trích rõ nguồn gốc.