Thượng Hội Đồng phải nêu đích danh Satan ra, hắn chính là nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công nhắm vào gia đình

Đức Tổng Giám mục Fulop Kocsis: Thượng Hội Đồng phải nêu đích danh Satan ra, hắn chính là nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công nhắm vào gia đình

12 Tháng 10 2015Fulop Kocsis2

Tiếng nói Gia đình được vinh dự phục vụ công chúng bản dịch tiếng Anh về sự can thiệp được Đức Tổng Giám Mục Fülöp Kocsis, Đức Tổng Giám mục thuộc thủ phủ Archeparchy của Hajdúdorog, thực hiện đối với Thượng Hội Đồng Thường Niên.

Tôi đang tập trung quan sát của tôi về khoản 8 của chương 1, nhưng thực ra tôi cảm nhận được sự thiếu hụt chung trong văn bản về mọi khía cạnh, sự thiếu hụt cái gì đó mà nó nên thâm nhập vào tầm nhìn của chúng ta liên quan đến các chủ đề này. Vì lý do này, tôi vẫn có thể chỉ ra tất cả các đoạn văn đó, phân tích tình hình hiện nay, nói về một xã hội và thời đại đã thay đổi, gọi ra những khó khăn vốn đã xuất hiện trong thời gian gần đây “sự thách thức”.

Nó xuất hiện trong tôi rằng văn bản này thiếu sót một sự minh bạch, chính xác hơn là từ khi mới bắt đâu, từ gốc rễ của những thay đổi này: chúng đến từ đâu? Phần lớn trong chúng không phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa; chúng không đến từ Người. Nếu là như vậy, thì người ta phải hỏi: Những thay đổi này, những khó khăn này được trích dẫn từ đâu?

Chúng ta phải nói rõ ràng rằng trong thế giới rất hư hỏng của chúng ta, các gia đình và những người có thiện chí với những ý định tốt đang bị tấn công, bị tấn công dữ dội và rất lớn. Và cuộc tấn công này là của tên Ác Quỷ. Chúng ta phải gọi các lực lượng ma quỷ có một vai diễn với các hiện tượng này bằng cái tên vì cách này chúng ta có thể tìm ra một số dấu hiệu ngay cả đối với việc nghiên cứu các giải pháp có thể có.

“Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.” (Êphêsô 6, 12)

Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ rằng trong thực tế là một cuộc đấu tranh tinh thần là cần thiết để chống lại các cuộc tấn công của Satan trong thời đại của chúng ta. Với niềm ưa thích, tôi rất muốn thấy một sự nhấn mạnh rõ rệt của cuộc chiến tâm linh này, thậm chí trong phần cuối của tài liệu nơi các đề xuất và giải pháp khả thi phải được xây dựng.

” Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.” (Êphêsô 6, 13)

Nguồn:http://voiceofthefamily.com/archbishop-fulop-kocsis-synod-must-name-satan-as-source-of-attacks-on-family/