Giáo hội không thể cúi mình theo ý muốn của con người

Sự can thiệp của Đức Tổng Giám mục Gadecki: Giáo hội không thể cúi mình theo ý muốn của con người

Ngày 12 Tháng 10, 2015Gadecki

Chúng tôi rất hân hạnh được xuất bản một bản dịch tiếng Anh về sự can thiệp của Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Đức Tổng Giám mục của thủ phủ Poznan, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, đối với Thượng Hội Đồng Thường Niên.

Để bắt đầu, tôi muốn nhấn mạnh rằng trình bày sau đây không chỉ thể hiện ý kiến cá nhân tôi, nhưng theo ý kiến của toàn bộ Hội đồng Giám mục Ba Lan.

  1. Chẳng còn nghi ngờ rằng Giáo Hội của thời đại chúng ta, trong tinh thần của lòng thương xót, phải giúp những người ly hôn và “tái hôn” về mặt dân sự để biết (với tổ chức từ thiện nhanh chóng) rằng họ không bị tách khỏi Giáo Hội, nhưng có thể và thực sự cần tham gia vào cuộc sống của Giáo Hội trong chừng mực họ được rửa tội.

Họ nên được hô hào để lắng nghe Lời Chúa: thường xuyên tham dự Thánh Lễ; kiên trì trong cầu nguyện; gia tăng các công việc từ thiện của họ và các sáng kiến của cộng đồng có lợi cho công lý; để giáo dục con cái của họ trong đức tin Kitô giáo; để nuôi dưỡng tinh thần và làm việc sám hối để ngày qua ngày thật lòng cầu xin ân sủng của Thiên Chúa. Có thể Giáo Hội phải chứng tỏ mình là một người mẹ nhân từ hầu có thể giữ họ trong Đức Tin và niềm Hy Vọng.

  1. Tuy nhiên Giáo Hội, trong việc giảng dạy liên quan đến việc cho phép những người đã ly dị và “tái hôn” về mặt dân sự được rước lễ, không thể uốn mình theo ý muốn của con người, mà phải theo ý muốn của Chúa Kitô. Do đó, Giáo Hội không thể để mình bị ra điều kiện bởi tình cảm của lòng nhân từ giả trá đối với thiên hạ hay bằng các mô hình giả trá của lối suy nghĩ, ngay cả khi chúng được khuếch tán trong bối cảnh mà Giáo hội tìm thấy chính mình trong đó.

Việc cho phép rước lễ đối với những người tiếp tục chung sống vợ chồng mà không cần một bí tích ràng buộc sẽ trái ngược với truyền thống của Giáo Hội. Thực sự các tài liệu của các công nghị đầu tiên của Elvira, Arles, Neocesarea (diễn ra giữa 304 và 319) tái khẳng định giáo lý của Giáo Hội đã không cho phép người đã ly hôn và “tái hôn” rước Thánh Thể.

  1. Lý do cơ bản là “Tình trạng và điều kiện sống của họ một cách khách quan mâu thuẫn với mối liên kết của tình yêu giữa Chúa Kitô và Giáo Hội vốn được biểu hiện và được thúc giục trong Thánh Thể.” (Familiaris Consortio 84)

Bí tích Thánh Thể là bí tích của phép rửa vốn có trong các Ơn Bí tích, sacramentalis gratia. Việc chấp nhận cho phép rước lễ đối với những người ly hôn và “tái hôn” về mặt dân sự, tức là của những người không phải trong ân sủng bí tích, có thể gây ra nhiều thiệt hại không chỉ cho liên quan đến việc chăm sóc mục vụ của các gia đình mà còn liên quan đến giáo lý của Giáo Hội về ơn thánh hóa.

Trong thực tế, một sự thừa nhận như vậy sẽ mở cửa cho tất cả những ai đang mắc tội trọng rước lễ; hậu quả là điều này sẽ hủy bỏ Bí tích Hòa Giải và sẽ làm mất tầm quan trọng của cuộc sống trong ơn thánh.

Cuối cùng, cần phải được tái khẳng định rằng Giáo Hội không thể chấp nhận cái gọi là luật tịnh tiến hoặc theo lối dần dần. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng tôi, những người chúng ta tụ tập ở đây không muốn và không có bất cứ quyền nào để thay đổi giáo lý của Giáo Hội.

Nguồn: http://voiceofthefamily.com/archbishop-gadeckis-intervention-the-church-cannot-bend-to-the-will-of-man/