Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố: Các linh mục có thể ban phép tha tội cho những người phụ nữ phá thai nếu họ ‘ăn năn’

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cho phép các linh mục trong Giáo Hội Công Giáo được tự quyền tha tội cho những người phụ nữ đã phá thai nếu họ đến xin ơn tha tội trong Năm Thánh Từ Bi sắp tới đây, theo như thông báo của Tòa Thánh Vaticăn vào hôm nay thứ ba 1/9/2015.

Giáo Hoàng tuyên bố rằng ông sẽ cho phép các linh mục được “quyền tự ý tha tội cho những người đã phá thai nếu họ tìm đến các linh mục để xin ơn tha tội” với lòng ăn năn trong Năm Thánh Từ Bi sắp tới, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015.

Trong thông báo này, Giáo Hoàng viết rằng : “Tôi hoàn toàn ý thức được sức ép đã khiến những phụ nữ đi đến quyết định phá thai. Tôi biết rằng quyết định này liên quan đến sự sống và thách đố về luân lý.”

Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận phá thai là một tội trọng và những người phá thai thường bị vạ tuyệt thông. Trong những trường hợp bình thường, chỉ có những vị giám mục trong giáo hội mới có thể ban ơn tha tội cho những trường hợp phá thai.

Hồi tháng ba năm nay, Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố rằng Năm Thánh Từ Bi vốn sẽ kéo dài tới ngày 20 tháng 11 năm 2016 là một cách để quảng bá lòng bao dung, ông đã tuyên bố rằng Giáo Hội có thể trình bày“một cách rõ ràng hơn nữa rằng sứ mệnh của Giáo Hội là phải làm chứng cho lòng từ bi.”

Trong một lá thư được công bố trên mạng vào hôm thứ ba, ông đã tuyên bố rằng: “Thực ra việc cảm nghiệm lòng từ bi phải trở nên hữu hình nơi những người chứng kiến những dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. “

Ông cũng đã trao tặng một cành ô-liu cho những tín hữu Công Giáo theo nghi lễ của Huynh Đoàn Thánh Piô X vốn đã tách ra khỏi Giáo Hội. Trong lá thư ông cũng viết rằng: “Tôi vững tin rằng trong tương lai gần chúng ta có thể có được những giải pháp để nối lại sự hiệp thông trọn vẹn với các linh mục và các vị bề trên của Huynh Đoàn.”

John L. Allen Jr., một nhà bình luận Công Giáo và phó tổng biên tập trang web Crux đã nói rằng không nên coi thông báo của Giáo Hoàng là một sự thay đổi đối với giáo huấn chính thống của Giáo Hội.

Ông này đã viết rằng: “Cả việc phá thai và VIỆC CHỐNG LẠI QUYỀN BÍNH CỦA GIÁO HOÀNG vẫn được coi là những tội trọng, dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông. Thực ra, thay vì Giáo Hoàng Phanxicô thay đổi giáo huấn của Hội Thánh thì ông đã chỉ làm một việc là mở rộng lòng từ bi đến với bất cứ ai đến xin ơn tha tội mà Giáo Hoàng mô tả là ‘có lòng ăn năn.’”

Ông phó tổng biên tập này  nói rằng việc tạm thời bỏ tội phá thai “có thể sẽ được chào đón bởi nhiều người Công Giáo cấp tiến” nhưng có thể có “phản ứng mạnh mẽ” từ những người tuân theo truyền thống của Giáo Hội.

Chuyển dịch từ nguồn: http://www.nbcnews.com/news/religion/pope-francis-priests-can-forgive-abortion-if-women-are-contrite-n419321

“TA HẾT SỨC ĐAU KHỔ. TA ĐAU BUỒN VÀ TA PHẪN NỘ, VÌ CUỐI CÙNG CÁC NGƯƠI CŨNG ĐÃ GIẾT HẠI ĐƯỢC MỌI HÌNH THỨC CỦA SỰ SỐNG MÀ TA ĐÃ BAN CHO CÁC NGƯƠI.”