Chia sẻ của độc giả: Kẻ thù của người ta là những người nhà mình

Linh Mục Đồng Trung đáng kính!

Tôi đã đọc nhiều thư của Ngài nên tôi hiểu rõ được tấm lòng yêu mến của Ngài dành cho Chúa Yêsu và Mẹ Maria một chỗ đứng rất CAO TRỌNG trong thời buổi mà ma quỷ đã và đang tìm cách loại bỏ hai Đấng quan trọng này ra khỏi đời sống của người CÔNG GIÁO dưới nhiều chiêu bài khác nhau mà chúng ta đã quá rõ…như lời nguyện: “…Thánh Giuse Bạn TRĂM NĂM của Đức Trinh Nữ Maria chẳng hạn…” họ ra sức tôn vinh loài người nhiều hơn Thiên Chúa mặc dù họ vẫn nói về Thiên Chúa nhưng lại làm sai lệch trọng tâm dành cho CHÚA…người tín hữu KITÔ thường không nhận ra điều này…họ tục hóa quá tinh vi? Nhiều LM cũng như GM biết nhưng cứ giả điếc làm ngơ TRƯỚC CÔNG TY “MACKENO” = mặc kệ nó…muốn sao cũng được…nhưng!…các vị lãnh đạo tinh thần Đức Tin CÔNG GIÁO đừng quên lời “BỨC TÂM THƯ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG” mà Đức Chúa Thánh Thần đã LINH HỨNG cho Thánh Phao Lô viết ra gần 2000 năm nay để CẢNH GIÁC NGĂN CHẶN một con số đa số mọi tư tưởng mới, tư tưởng TÂN ĐẠI, TÂN PHÚC ÂM HÓA nhằm chống đối Thiên Chúa BA NGÔI, đã và đang núp bóng dưới ĐẠO của Chúa Giêsu dưới lớp vỏ GIÁO SĨ, TU SĨ từ địa vị CAO NHẤT cũng như thấp nhất giống như cỏ lùng chen klaanx vào giữa lúa vậy……Thánh Phao Lô trong bức tâm thư gửi  tín hữu GALAT đã nói rõ QUAN ĐIỂM của ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN như sau:

“…6 Tôi lấy làm lạ, sao anh em chóng tráo trở như thế đối với Ðấng đã kêu gọi anh em vào trong ân sủng [của Ðức Kitô] để xoay qua một Tin Mừng khác! 7 Ðiều không có được! chẳng qua chỉ có ít kẻ phá rối anh em và muốn làm điên đảo Tin Mừng của Ðức Kitô. 8 Song cho đi ngay là chúng tôi, hay một Thiên thần nào bởi trời đến giảng Tin Mừng, khác điều chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì nó hãy là điều chúc dữ!

9 Như chúng tôi đã nói trước kia, thì nay tôi xin nói lại: ai giảng Tin Mừng cho anh em khác điều anh em đã chịu lấy, thì nó hãy là điều chúc dữ! 10 Và đó là tôi làm người ta xiêu lòng hay Thiên Chúa? Hay là tôi tìm cách làm đẹp lòng người ta? Giả như tôi còn cố làm đẹp lòng người ta, tôi đã không phải là nô lệ của Ðức Kitô…”

Tin mừng khác chính là tin mùng mới dưới cái tên là TÂN PHÚC ÂM HÓA mà Thánh Phao Lô đã nói trên…không có tin mừng nào khác mà chúng tôi rao giảng…ai hay Thiên Thần mà nói nghịch lại tức là thành viên của PHẢN KI TÔ sẽ bị ChÚC DỮ không được nằm trong sổ TRƯỜNG SINH của CHÚA GIÊSU KI TÔ NGÔI HAI THIÊN CHÚA CHÂN THẬT…

Kính thưa Quý Mục Tử, Tu Sĩ, Giáo dân!

Có lẽ những ai để tâm theo dõi các Sứ Điệp đã được chọn lọc cũng như Kinh Thánh thì chắc rằng chúng ta đã quá hiểu thế nào là DỤ NGÔN CỎ LÙNG chen vào trong LÚA rồi…CÔNG ĐỒNG VATICAN II chính là sự ÚNG NGHIỆM của dụ ngôn tiên tri này…

Kính thưa Quý vị!

Chúa Giêsu đã cảnh giác rằng:

Tin Mng Theo Thánh Matthêô

Chương 10

+Hãy mạnh dạn mà giảng đạo công khai

“26 Vậy đừng sợ chúng! Vì không gì che giấu mà lại sẽ không bại lộ, và không gì kín ẩn mà lại sẽ không bị thấu biết. 27Ðiều Ta nói với các ngươi trong bóng tối, các ngươi hãy nói ra nơi ánh sáng; điều các ngươi rỉ tai nghe được hãy rao trên sân gác.

28 Ðừng sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn; hãy sợ Ðấng có thể diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 29 Hai con chim sẻ há không bán một đồng tiền sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các ngươi!30 Cả những sợi tóc trên đầu các ngươi cũng đã cộng sổ rồi! 31 Vậy đừng sợ! Các ngươi quí giá hơn nhiều con chim sẻ!

32 Vậy phàm ai xưng Ta ra trước mặt người đời, thì Ta cũng xưng kẻ ấy ra trước mặt Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Ta trước mặt người đời, thì Ta cũng sẽ chối kẻ ấy trước mặt Cha Ta, Ðấng ngự trên trời”…

– Chúng ta đừng sợ! những kẻ “ÂM MƯU” trong bóng tối, che giấu SỰ THẬT rồi nay mai sẽ BẠI LỘ ngay thôi mà!  CHÚA nói với chúng ta NƠI “BÓNG TỐI” có nghĩa là nói mà không để TÊN TUỔI, ĐỊA CHỈ, DANH TÁNH THẬT như: BÀ MARIA DIVINE MERCY nên khiến “nhiều người” trong đó có cả CÁC ĐẤNG cũng phải “bối rối” NHIỀU PHEN…

– Chúa bảo chúng ta nơi bóng tối thì hãy nói ra nơi ÁNH SÁNG. và – Chúa bảo chúng ta rỉ tai nghe được điều gì về THẾ HỆ NÀY – THỜI ĐẠI NÀY Thì hãy rao trên SÂN GÁC … có nghĩa là chúng ta có một NGÔI NHÀ CHUNG tựa như ÁNH SÁNG  như SÂN GÁC là phương tiện INTENET… chẳng hạn trang SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI chính là nơi ÁNH SÁNG là SÂN GÁC cho những ai có thiện tâm, thiện chí cùng nhau tìm hiểu SỰ THẬT nói SỰ THẬT mà Chúa Giêsu mong muốn…những gì mà phe ma quỷ che giấu đã và đang  bị bại lộ và sẽ còn bị bại lộ nay mai…(phương tiện Internet là một phương tiện mà chúng ta xưng danh Chúa trước mặt người đời…)

“KẺ THÙ CỦA NGƯỜI TA LÀ   NHỮNG NGƯỜI NHÀ MÌNH”.

 Kính thưa Quý vị!

Xưa cũng như nay chúng ta thưởng hiểu câu nói trên với một ý nghĩa khác, chúng ta thường cho rằng Chúa nói về gia đình nhưng không phải đơn giản như thế…Trong một sứ điệp từ trời Chúa Giêsu đã giải thích rõ ràng cho chúng ta về ý nghĩa thật của câu nói tiên tri này…tôi xin phân tích thêm để mọi người hiểu rõ hơn.

+ Trước hết tôi xin gợi ý:

Đối với người còn người thân đã đành “nhưng” người không có anh, chị, em, không có vợ, chồng, không con cái, cha me hay người nhà chết rồi thì lấy ai mà thù ghét nhau?

– Thực ra Chúa nói đến gia đình đức tin là Hội Thánh trong đó:

– CHA là Giám mục

– CON TRAI là Linh Mục

– CON GÁI là NỮ TU

– NÀNG DÂU là GIÁO PHẬN

– CHỒNG là GIÁM MỤC vì GM được ví như chồng của Giáo Phận mà họ cai quản…và GP được ví như VỢ tức là NÀNG DÂU

– MẸ CHỒNG là TÒA THÁNH RÔMA vv…

Tin Mng Theo Thánh Matthêô

Chương 10

Chúa Yêsu gây nên chia rẽ

34 Ðừng tưởng Ta đến để đem lại bình an trên mặt đất; Ta đến không phải để đem lại bình, mà là gươm giáo. 35 Ta đến để chia rẽ người ta với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình; 36 và kẻ thù của người ta là những người nhà mình.

* Tại sao có sự thù hận, CHIA RẼ?

– Sở dĩ có sự thù hận là vì chúng ta nghững người muốn vâng nghe theo Đường Lối Chúa Giêsu đã dạy là Chân Lý:

* Tiên tri Ysaya chương 40 câu 8.

“…8 Cỏ sém, hoa tàn,

còn lời của Thiên Chúa ta thờ bao giờ cũng nghiệm”.

* Tiên tri Malaki chương 3 câu 6.

“…6 Không, Ta Yavê, Ta không hề thay đổi”…

…Trong khi đó những người chủ trương hủy bỏ Lời Thiên Chúa vì họ nghĩ rằng Thiên Chúa không khôn ngoan hơn HỌ cho nên thù hận và chia rẽ đã và đang xẩy ra ngày một nhiều hơn!  – Điều đáng nói những  kẻ thù hận là những người thích “đổi mới”  và thường là những người nắm QUYỀN LÃNH ĐẠO trong TÔN GIÁO.

– Nhưng TRONG SÁCH CÁCH NGÔN chương 24 Thiên Chúa đã dạy gì về những kẻ thích đổi mới?

“21 Hỡi con, hãy kính sợ Yavê và nhà vua;

đừng liên kết với những kẻ thích ĐỔI MỚI:

22 Bởi họa tai của chúng nổi lên bất chợt,

và ai biết được hoang tàn cả hai gửi đến?”

+ Mấy câu Kinh Thánh qua Phúc Âm Mattheo dưới đây Thiên Chúa dạy chúng ta không được yêu các Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Nữ Tu hơn Thiên Chúa vv…

Tin Mng Theo Thánh Matthêô

Chương 10

Phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa Yêsu

37 Kẻ yêu cha mẹ hơn Ta ắt không xứng với Ta. Kẻ yêu con trai con gái hơn Ta, ắt không xứng với Ta. 38 Kẻ không vác lấy khổ giá mình mà theo Ta, ắt không xứng với Ta. 39 Kẻ cố tìm sự sống mình, thì sẽ mất; còn kẻ đành mất sự sống mình vì Ta, thì sẽ gặp lại”.

+ Cha Mẹ đây không phải Cha Mẹ của đời thường mà là Hàng Giáo Phẩm cũng như NỮ TU

Yêu Cha Mẹ hơn Chúa nghĩa là sao?

– Hàng Giáo Phẩm hiện nay đang có khuynh hướng chiều theo BẤT CHÍNH là đi vào đường RỘNG RÃI THÊNH THANG DẪN ĐẾN DIỆT VONG nên muốn bắt mọi người cách riêng là CON CHIÊN BỔN ĐẠO cũng phải VÂNG LỜI đi theo côn đường SAI TRÁI đó…nếu ai không vững tâm và SỢ CHẾT sợ TÙ TỘI sợ PHẠT VẠ LẾU LÁO thì sẽ vâng nghe cái sai lầm lạc đó và như vậy là họ yêu HÀNG GIÁO PHẨM và NỮ TU hơn CHÚA – Ai vững tâm thì theo Đường Lối mà Chúa Không hề Thay đổi và như vậy là đi vào ĐƯỜNG HẸP dẫn đến SỰ SỐNG… (còn tiếp)